Info@restitucija.ba
+387 63 653 463

Doc. dr. Esad Hrvačić, TROŠKOVI STEČAJNOG POSTUPKA KAO PREDUSLOV ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA

Restitucija > Uncategorized > Doc. dr. Esad Hrvačić, TROŠKOVI STEČAJNOG POSTUPKA KAO PREDUSLOV ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA
  • Restitucija
  • Nema komentara

Doc. dr. Esad Hrvačić, TROŠKOVI STEČAJNOG POSTUPKA KAO PREDUSLOV ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA

Kada govorimo o ovoj temi nepohodno je da se po pitanju troškova stečajnog postupka konsultuje i stari Zakon o stečaju, kao i novi zakon. U ovom radu nećemo vršiti analizu i usporedbu ova dva zakonska propisa, ali u praksi stav sudija po pitanju troškova stečajnog postupka je dosta različit. Osnovno pitanje koje se postavlja jeste: da li uplaćivanje odnosno neuplaćivanje troškova stečajnog postupka ima za posljedicu nemogućnost daljeg vođenja ovog postupka i da li stečajni sudija ima obavezu da utvrdi plaćanje troškova stečajnog postupka prema iznosu koji se utvrdi? U starom zakonu ova materijal je bila reglusana odredbom člana 43. stav 4. u kojem „Stečajni sudija otvara stečajni postupka nad imovinom stečajnog dužnika ako je prijedlog dopušten, ako postoji stečajni razlog i ako će imovina stečajnog dužnika prema predviđanju biti dovoljna da pokrije troškove postupka. Ukoliko imovina stečajnog dužnika ne pokriva troškove postupka, a prijedlog je dopušten i osnovan stečajni sudija može otvoriti postupak ako zainteresovano lice poredujmi dovoljan novčani iznos“. Znači prema citiranoj zakonskoj odreddbi nedvojbeno je da su troškovi postupka uvjet za otvaranje stečaja. Međutim dispozitivno je pravo stečajnog sudije da utvrdi da li stečajna masa odnosno imovina sa kojom raspolaže stećajni dužnik može pokriti troškove postupka. Ako društvo nema stečajnu masu sud ne može otvoriti stečajni postupak ako troškovi nisu predujmljeni.  U novom zakonu to pitanje je regulisano odredbom člana 60. u kome je navedeno „da je predlagatelj obavezan da uplati predujam u iznosu koji odredi sud kao pokriće troškova prethodnog postupka. Ako predlagač ne uplati troškove u roku do 15 dana sud odbacuje prijedlog.“ Znači u novom zakonu nema obaveze sudije da stečajnu masu povezuje sa troškovim postupka, već uplata troškova stečajnog postupka je imperativna obaveza predlagatelja. Šta ako je stečajni sudija otvortio stečajni postupak nad imovinom stečajnog dužnika koji niti ima izglednu imovinu niti je predlagatelj uplatio troškove postupka? Taj postupak bez obzira na provedene radnje mora biti obustavljen i moraju se ukinuti sve radnje koje su provedene na temelju takve odluke suda.

Želim još jedanput istaći da su troškovi stečajnog postupka koje odredi sud jedan od osnovnih uslova odnosno preduslova da se može otvoriti stečajni postupak.