Info@restitucija.ba
+387 63 653 463

Doc.dr.Esad Hrvačić, POREZ NA DOHODAK KOJI JE OSTVAREN PRODAJOM NEKRETNINA

Restitucija > Uncategorized > Doc.dr.Esad Hrvačić, POREZ NA DOHODAK KOJI JE OSTVAREN PRODAJOM NEKRETNINA
  • Restitucija
  • Nema komentara

Doc.dr.Esad Hrvačić, POREZ NA DOHODAK KOJI JE OSTVAREN PRODAJOM NEKRETNINA

Porez na dohodak u FBIH je regulisan posebnim zakonom koji se zove ZAKON O POREZU NA DOHODAK (”Službene novine Federacije BiH”, broj: 10/08,
9/10, 44/11, 7/13 i 65/13). Ono što sam primjetio je činjenica da mnogo građana posebno u zadnje vrijeme na posredne ili neposredne načine trguju nekretninama. Ono što je opće poznato jeste obaveza plaćanja poreza na promet nepokretnosti. Taj porez se uredno plaća i to ne prestavlja neki veliki problem. Ono što je mnogi građani neznaju jeste da prodajom nepokretnosti u posebnim okolnostima  imaju obavezu da plaćaju poseban porez koji se zove POREZA NA DOHODAK OD IMOVINE.

Koja je nepokretna imovina predmet ovog oporezavanja?

Prema odredbama citiranog zakona nepokretna pod imovinom koje je predmet oporezivanja se smatraju  zemljišta, kuće, stanovi, poslovni prostori i sl. 

Ko nije dužan da plati  porez na imovinu? 

Ne oporezuje se dohodak ostvaren prodajom nekretnina koje su do otuđenja služile za stanovanje poreznog obveznika i/ili uzdržavanih članova njegove uže porodice, kao ni dohodak ostvaren otuđenjem nekretnina nakon tri godine od dana sticanja tih nekretnina. 

Šta se smatra otuđenjem nepokretne imovine?

Otuđenjem nekretnina, u smislu ovog zakona, smatra se prodaja, zamjena i drugi prijenos nepokretne imovine uz naknadu.  Izuzetno, u smislu ovog Zakona  otuđenjem nekretnina smatra se i prijenos nepokretne imovine bez naknade (poklon i sl.) ukoliko se na takav prijenos ne plaća porez na osnovu drugih federalnih ili kantonalnih propisa.

Kolika je stopa poreza na dohodak?

Porez na dohodak plaća se po stopi od 10%.

Kako se utvrđuje poreska osnovica za ovaj vid poreza?

Poreznu osnovicu kod otuđenja nekretnina čini razlika između prihoda utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti nekretnine koja se otuđuje i nabavne vrijednosti uvećane za rast proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda. Rashodi nastali prilikom otuđenja nekretnina mogu se priznati u stvarnom iznosu. Iz ove definicije se jasno zaključuje da svako prometovanje nepokretnosti unutar 3 godine od njene kupovine podiježe plaćanju ovog poreza. Da bi našem čitaocima bilo lahko shvatiti o čemu se radi kazat će mo da se u pravilu nakon prodaje nepokretnosti ista registruje kod nadležne poreske uprave. Ukoliko vi ne prijavite porez bit će te pozvani da dostavite određene podatke o prometovanju. Prvo će te dostaviti ugovor o kupovini i sve dokaze u izvršenom ulaganju nakon kupovine kako bi se utvrdila stvarna kupovna vrijednost nekretnine. Nakon toga se vrši uporedba sa vrijednošću prodate nepokretnosti i na razliku se obračunava porez od 10%. Ono što je posebno zanimljivo za ovaj porez jesu fizička lica koja vrše izgradnju stambenih jedinica i te iste nepokretnosti prodaju trećim licima. Nerjetko oni dolaze u sukob sa zakonom upravo po pitanju plaćanja ove vrste poreza. 

Nadam se da sam u kratkim crtama na neki nači i upozorio čitatelje da je ovaj porez dosta ozbiljan  i da se dobro vodi računa o njegovoj primjeni.