Info@restitucija.ba
+387 63 653 463

Doc. Dr. Esad Hrvačić; DA LI OBAVEZU PLAĆANJA ALIMENTACIJE RODITELJ MOŽE IZBJEĆI?!

Restitucija > Uncategorized > Doc. Dr. Esad Hrvačić; DA LI OBAVEZU PLAĆANJA ALIMENTACIJE RODITELJ MOŽE IZBJEĆI?!
  • Restitucija
  • Nema komentara

Doc. Dr. Esad Hrvačić; DA LI OBAVEZU PLAĆANJA ALIMENTACIJE RODITELJ MOŽE IZBJEĆI?!

Ono što mi ni kao roditelju a ni kao pravniku neće biti jasno je dilemma “zašto pojedini roditelji izbjegavaju da plaćaju alimentacione obaveze?” U današnjoj eri svakojakih dešavanja sve je više roditelja koji na razno razne načine pokušavaju da izbjegnu plaćanje dosuđenih alimentacija. Iz svoje prakse zaključujem da problemi oko plaćanja alimentacije počinju u toku samog razvoda. S obzirom da u većini slučajeva djeca bivaju povjerena majkama na staranje i vaspitanje i da to očevi unaprijed znaju oni počinju da postavljaju pitanje oko visine alimentacije. Ukoliko je u braku rođeno mld. dijete jedan od osnovnih uvjeta za razvod braka je utvrđivanje obaveze plaćanja alimentacije. Centar za socijalni rad je ključni organ koji opredjeljuje koliki će biti iznos alimentacije. Naravno da visinu opredjeljuju i drugi faktori kao što je imovno stanje roditelja, potrebe dijece, broj dijece i sl. Kada se brak razvede i otpočne obaveza plaćanja alimentacij, u velikom broju slučajeva  ova obaveza se ne izmiruje ili izmiruje neredovno. Tu se postavlja više pitanja. Jedno od pitanja je “da li obaveza plaćanja alimetacije zastarjeva?” Odgovor je da ne zastarjeva.  Drugo pitanje koje se postavlja je “da li roditelj koji ne radi ima obavezu plaćanja alimetacije?” Odgovor je da alimetaciju moraju plaćati svi pa i roditelji koji ne rade. Treće pitanje koje se postavlja je “da li se roditeljima koji rade od plaće može odbijati alimentacija nepoštujući onaj zakonski minimum plaće?” Kako se radi o zakonskoj obavezi nema bilo kakvih ograničenja u prinudnoj naplati.

U mnogim slučajevima se odustaje od zahtjeva za plaćanjem alimentacije jer roditelj koji je obavezan niti radi niti ima šta od imovine na sebi. Kada mi se obrate za savjet po tom pitanju obično kažem da alimentacija nije ničije sem dječija i niko nema pravo da se odrekne dječije imovine niti ima pravo da djetetu neda što mu pripada.

Da li je roditelj koji izbjegava plaćanje alimentacije krivično odgovoran. Moram mld. djecu čija su prava ugrožena obradovati sa potvrdnim odgovorom. Odredbom člana 223. Krivičnog zakona FBiH je određeno “(1) Ko izbjegava davanje izdržavanja za osobu koju je na osnovu izvršne sudske odluke ili izvršne nagodbe sklopljene pred drugim nadležnim organom dužan izdržavati, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. (2) Pri izricanju uvjetne osude sud može učinitelju odrediti obavezu urednog plaćanja izdržavanja te podmirenja dospjelih obaveza. (3) Ako je učinitelj krivičnog djela iz stava 1. ovog člana ispunio svoju obavezu do okončanja glavnog pretresa, može se osloboditi kazne.” Iz ove odredbe je stvar jasna, da krivična odgovornost postoji. Šta vam je činiti onda? Roditelj – staratelj u ime mld. djeteta je dužan nadležnom tužilaštvu podnijeti krivičnu prijavu protiv roditelja koji ne plaća alimentaciju. Međutim prije pokretanja krivične prijave se mora podnijeti prijedlog za izvršenje koji se nije mogao realizovati, jer je to uslov da se pokene krivični postupak.

Nadam se da sam u kratkim crtama razjasnio neke dileme i dao upute kako da se ostvare alimentaciona prava djece. U narednom radu će mo pisati o promjeni visine alimentacije!