Info@restitucija.ba
+387 63 653 463

Aktuelnosti

Restitucija > Aktuelnosti > Aktuelnosti
Doc.dr.Esad Hrvačić; IZMJENE VISINE ALIMENTACIJE NAKON DONOŠENJE PRESUDE O RAZVODU BRAKA ILI PRESUDE DJETATA IZ VANBRAČNE ZAJEDNICE

Kao što smo u prethodnom radu najavili sada ćemo nešto napisati o mogućnosti izmjene visine alimentacije nakon što sud donese presudu za razvod braka. Prije nego što se pozabavim ovom temom moram kazati da se alimentacija u bračnoj zajednici isključivo rješava u brakorazvodnoj parnici. Međutim u praksi ima jedna situcija koja isključuje ovo pravilo. Vanbračna…

Septembar 18, 2021
Nema komentara
DA LI OSNIVAČI DRUŠTVA PO NOVOM ZAKONU U STEČAJU FBIH NAKOM ZATVARANJA STEČAJA PREUZIMAJU DUŽNIČKE OBAVEZE STEČAJNOG DUŽNIKA? Doc.dr.Esad Hrvačić

U javnosti se zadnjih dana mnogo piše i polemiše šta nam donosi novi Zakon o stečaju FBIH i da li i kako će se isti primjeniti u praksi. Zakon o stečju FBIH je donesen i objavljen u Službenim novinama FBiH, što znači da je stupio na pravnu snagu. Kažu da je navodno Zakon radio poseban…

Juli 25, 2021
Nema komentara
VANBRAČNA ZAJEDNICA I UTVRĐIVANJE VANBRAČNE ZAJEDNICE SA PRAKTIČNIM PRIMJEROM, Doc.dr. Hrvačić Esad

Vanbračna zajednica i utvrđivanje vanbračne zajednice sa praktičnim primjerom Odredbom člana 3. Porodičnog zakona FBiH („Službene novine FBiH“ br. 35/05) je utvrđeno: „Vanbračna zajednica, u smislu ovog Zakona, jeste zajednica života žene i muškarca koji nisu u braku ili vanbračnoj zajednici sa drugom osobom, koja traje najmanje tri godine ili kraće ako je u njoj…

April 14, 2021
Nema komentara
PRAKTIČNI PRIMJERI IZ OBLASTI PORODIČNOG PRAVA – RAZVOD BRAKA, Doc.dr.Hrvačić Esad

Prateći objave na portalima, zaključio sam da mnogi portali objavljuju „exlusivne“vijesti koje su u većini slučajeva namjenjene da privuku čitaoca.Šta danas može privući čitaoca? S obzirom da smo svi u opterećeni politikom, današnjom pandemijom, raznim prostaklucima, kriminalnim dosijeima,  jako nas zanima ko je šta o kome rekao, ko je koga za šta optužio, ko se…

April 11, 2021
Nema komentara
PRAVA POVJERIOCA NA POSEBNU NAKNADA ZA TROŠKOVE KOJI SU MU PROUZROKOVANI ZBOG DUŽNIKOVOG KAŠNJENJA U IZVRŠAVANJU NOVČANE OBAVEZE U POSLOVNIM TRANSAKCIJAMA, Doc.Dr. Hrvačić Esad

U redovnom poslovanju koju svakodnevno obavljaju građansko pravna lica stvaraju se razni dužničko povjerilački odnosi. U tim poslovima neminovna je pojava je da dužnici padaju u docnju. Ono što je tema ovog rada su posljedice koje nastupaju usljed docnje. Opće poznato je da povjerioc usljed kašnjenja dužnika ima pravo da potražuje zakonom utvrđene zakonske kamate….

April 6, 2021
Nema komentara
NAPLATA ŠTETE PO OSNOVU ZELENOG KARTONA

Jedno od veoma aktuelnih pianja je “Kako naplatiti štetu po osnovu zelenog kartona?” Naplata po osnovu zelenog kartona se dešava kada saobraćajni udes skrivi vozilo  sa stranim registarskim tablicama. Ovdje će mo dati osnovne upute za naše korisnike stranice, a sve u cilju edukacije kako postupiti ako  doživite saobraćajnu nezgodu pod navedenim okolnostima. U slučaju…

Oktobar 20, 2019
Nema komentara
POZIV ZA SVE VLASNIKE ZEMLJIŠTA U BIH PREKO KOJIH PROLAZI VISOKI DALEKOVOD JAČINE 400 KW

Svi smo mi sudionici da kroz cijelu BiH prolaze visoki dalekovodi sa onim velikim A stubovima i velikim brojem žica. Tim dalekovodima upravlja kompanija  Elektroprenos BiH sa sjedištem u Banja Luci i služe za prijenos električne energije. Dali ovi dalekovdi imaju štetna dejstva? Naravno da imaju. Postoje 2 efekta koja se stvaraju a to su…

Novembar 21, 2018
Nema komentara
IDE ZIMA I ZIMSKO SKIJANJE-NEDAJ BOŽE POVRIJEDITE SE-KAKO NAPLATITI ŠTETU?

Otišli ste na skijanje na Bjelašnicu ili Igman, kupili ski kartu i desila se povreda. Sve se saniralo, ali vi ste trpili jake bolove, strah, a nedaj Bože i doživili tešku tjelesnu povredu. Prvo što morate razmišljati je da se sačini zapisnik od policiskih službenika. Drugo je da morate sačuvati ski kartu koju ste kupili,…

Novembar 19, 2018
Nema komentara
NAKNADA ŠTETE PO OSNOVU POVREDE PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE

Danas imamo svakodnevne primjedbe na neefikasnost sudstva, jer postupci traju jako dugo. Naravno da su te primjedbe opravdane. Postavlja se pitanje kako da se borimo protiv takvih pojava? Prvo moramo utvrditi da li tu ima kave povrede i koje su to povrede. Imamo i to povreda prava na pravično suđenje koje se građanima zagarnotvano članom…

Novembar 17, 2018
Nema komentara
ORJENTACIONI KRITERIJI ZA NAKNADU ŠTETE U FEDERACIJI BIH

  Vrhvni sud FBiH je usvojio orjentacione kriterije za naknadu nematerijalne štete. Svi sudovi u FBiH poštuju i primjenjuju ove kriterije. Kriterije za ocjenu nematerijane štete možete preuzeti na ovoj stranici pod “zakoni”.  

Novembar 14, 2018
Nema komentara
  • 1
  • 2