Info@restitucija.ba
+387 63 653 463

ZAŠTITA PRAVA NA ŽIG I NAKNADA ŠTETE

Restitucija > Uncategorized > ZAŠTITA PRAVA NA ŽIG I NAKNADA ŠTETE
  • Restitucija
  • Nema komentara

ZAŠTITA PRAVA NA ŽIG I NAKNADA ŠTETE

U smislu Zakona o žigu ( Službeni glasnik BiH broj 53/10), žig je pravo kojim se štiti znak koji u privrednom prometu služi za razlikovanje robe, odnosno usluga jednog fizičkog ili pravnog lica od iste ili slične robe, odnosno usluga drugog fizičkog ili pravnog lica. Znači jasno je da se na Žig i njegovu zaštitu primjenjuju 2 Zakona i to Zakon o žigu i Zakon o industriskom vlasništvu BiH. Postupak zaštite žiga je propisan u Zakonu o industriskom vlasništvu BiH. Kada zaštitimo žig nadležni Institut izdaje posebno riješenje. Nećemo se baviti postupkom zaštite žiga, ali će mo se baviti postupkom naknade štete u slučaju povrede prava na žig. Tu  moramo biti veoma obazrivi jer je zakon o žigu dao široko tumačenje zaštite, što može dovesti do negativnog ishoda u pokrenutim parnicama. Prvo moramo znati da se pravo na povredu žiga rješava u parničnom postupku pokretanjem tužbe. Priej poklretanje tužbe moramo dobro utvrditi da li je došlo do povrede prava i u kojoj mijeri. Član 88 Zakona o industriskom vlasništvu kaže da” Žig koji sadrži natpise, riječi ili kombinacije slova ne isključuje pravo drugog lica da pod istim natpisom, riječima ili kombinacijama slova stavlja u promet svoju robu, odnosno usluge, ako ti natpisi, riječi ili kombinacije slova predstavljaju njegovo ime, firmu ili naziv koji nisu stečeni na nesavjestan način.”  To znači da žig ako je zaštićen a koji se sastoji od riječi prema trećem licu nema zaštite ako ta riječ predstavlja negovu firmu. Obično povrede prava ma žig se vrši tako što treće lice na svoj proizvod stavlja žig ili ukoliko u svom imenu firme koristi ime žiga. U praksi se postavlja pitanje da li je žig povređen ukoliko treće klice nakon što je žig priznat u imenu svoje firme koristi naziv žiga. Mi smatramo da šteta postoji jer je treće lice svjesno otpočelo korištenja tog naziva firme. Obično tuženi kažu da ok je ali se mi ne bavimo istom djelatnošću kao vi i mi možemo da koristimo žig. Mi smatramo da taj odgovor ne može biti osnovan jer kada neko koristi naziv vaše firme koji je sličan a još ako ime firme ima i zaštićen žig, logično je da on plati štetu imaocu žiga. Treba razlikovati povrede žiga od povrede prava na korištenje imena firme. Ime firme može sadržavati naziv žiga, što u slučaju povrede usložnjava ovu pravnu stvar. Prava na povredu firme je regulisano odredbom Zakona o privrednim društvima u kome član 18 kaže. “Firma društva mora se jasno razlikovati od firme drugih društava. (2) Registarski sud odbit će upis u registar društava firmu koja je protivna odredbama ovog zakona ili se jasno ne razlikuje od već registriranih firmi u Federaciji. (3) Društvo ima pravo zahtijevati prestanak upotrebe i brisanje iz registra društava firmu drugog društva i naknadu pretrpljene štete tužbom kod suda u roku tri godine od dana upisa osporavane firme u registar društava, ako smatra da firma drugog društva nije jasno različita od njegove ranije registrirane firme.

Oo što je bitno napomenuti da rok za pokretanje ove tužbe je 3 godine od dana saznanja. Tužbom se  ože tražiti naknada štete ali i da se prestane koristiti taj naziv firme. U toku postupka može se tražiti i privremena mjera ukoliko pstoji opravdani razlozi.

Naša agencija je uvrdila da postoji dosta veliki broj ovih kršenja te se trudi da što efikasnije riješe ove probleme.

Piše mr.iur Hrvačić Esad