Info@restitucija.ba
+387 63 653 463

USTAVNI SUD SVOJIM ODLUKAMA SPRIJEČAVA NAKNADU ŠTETE CIVILNIH ŽRTAVA RATA

Restitucija > Aktuelnosti > Uncategorized > USTAVNI SUD SVOJIM ODLUKAMA SPRIJEČAVA NAKNADU ŠTETE CIVILNIH ŽRTAVA RATA
  • Restitucija
  • Nema komentara

USTAVNI SUD SVOJIM ODLUKAMA SPRIJEČAVA NAKNADU ŠTETE CIVILNIH ŽRTAVA RATA

 

Javnosti je poznato da su civilne žrtve rata opkoljnog Sarajeva u periodu 1992-1995.g. protiv Republike Srpske pokrenule oko 3000 tužbi radi naknade nematerijalne štete. Prvostepene presude su bile sve riješene u korist žrtava, a Republika Srpska se spremala da štetu nadoknadi. Ustavni sud je do tada imao stav da nema zastare jer se radi i šteti koja je nastala kao posljedica ratnog zločina. Čak Ustavni sud je imao stav da se za tu vrstu štete ne dokazuje direktna odgovornost već objektivna po odredbi člana 172.ZOO.

Kao grom iz vedrog neba Ustavni sud mijenja svoj stav i zaključuje da je nastupila zastara, jer po mišljenju ovog suda Republika Srpska ne može odgovarati po odrebi člana 377. ZOO. Tumačenje ovog suda je da po ovoj odredbi odgovara isključivo počinioc krivičnog dijela a ne odgovorna osoba. Odredba člana 377 ZOO glasi:

“(1) Kad je šteta prouzrokovana krivičnim djelom, a za krivično gonjenje je predviđen duži rok zastarjelosti, zahtjev za naknadu štete prema odgovornom licu zastarijeva kad istekne vrijeme određeno za zastarjelost krivičnog gonjenja.

(2) Prekid zastarijevanja krivičnog gonjenja povlači za sobom i prekid zastarijevanja zahtjeva za naknadu štete.

(3) Isto važi i za zastoj zastarijevanja.”

Iz ove odredbe se jasno vidi da zakon tretira odgovorno lice a ne počinioca krivičnog dijela. Međutim ovaj sud kaže da je Republika Srpska mogla odgovarati u subjektivnom roku od 3 godine a to je do 1999.g. To u prevodu znači da za štetu može odgovarati onaj ko je direktno nanio štetu i ko je osuđen za ratani zločin.

Mi koji smo  zastupali u tim postupcima smo tražili i autentično tumačenje Parmanenta Federacije BiH ali takav zahtjev je od bijen mada  je sva pravna praksa bila u našu korist.

Samo presudite koji je to apsurd. Svi znamo da Savezna Republika Njemačka i danas isplaćuje štetu žrtvama, a šta su to Bosanci različiti od tih žrtava? Da li je sud razmišljao da ovim žrtvama da makar i tu simboličnu  satisfakciju ili je štitio budžet Republike Srske, presudite sami!

Naša Agencija će podržati žrtve da ostvare svoja prava!!