Info@restitucija.ba
+387 63 653 463

SVOJSTVO UMJEŠAČA U STAČAJNOM POSTUPKU, doc.dr.Esad Hrvačić

Restitucija > Uncategorized > SVOJSTVO UMJEŠAČA U STAČAJNOM POSTUPKU, doc.dr.Esad Hrvačić
  • Restitucija
  • Nema komentara

SVOJSTVO UMJEŠAČA U STAČAJNOM POSTUPKU, doc.dr.Esad Hrvačić

SVOJSTVO UMJEŠAČA U STEČAJNOM POSTUPKU

 

Kada govorimo o svojstvu umješača apriore mislimo o parničnom postupku. Zakonom o parničnom postupku je uređeno kako se stiče svojstvo umješača, nadležnosti umješača i njegova uloga u parničnom postupku. Prema odredbama ovog zakona svako treće lice može iskazati svoj pravni interes za mješanjem u određenoj parnici. Prijedlog može podnijeti sama stranka ali je mogu pozvati i jedna od parničnih stranaka ukoliko dokažu pravni inters umješača. Umješač može biti kako na strani tužitelja tako i na strani tuženog.  Kada sud dobije prijedlog, on o prijedlogu mora odlučiti odmah, stim da se na prijedlog o mješanju očituju obje stranke u postupku. Ukoliko sud odbije prijedlog o mješanju a umješač izjavi žalbu, sve dok se ne odluči po žalbi on može preduzimati sve radnje umješača. Umješač u ime stranke na čiju stranu se mješa može preduzimati sve pravne radnje, uključujući i ulaganje pravnih ljekove na odluke suda. Umješač ima pravo angažovati advokata da ga zastupa u radnjama miješanja. Ključno je da umješač sudu mora iskazati pravni inters za mješanjem.

U zadnje vrijeme se postavlja pitanje da li zaintersovano lice ima pravo mješanja u stečajnom postupku? Mišljenja u javnosti pa i među sudijama su različita, a autor ovog teksta je sebi dao za pravo da da stručno mišljenje o ovom pitanju. Pravna dilema koja buni akademsku zajednicu je odredba člana 51. Zakona o stečaju. Ovom odredbom je utvrđeno da otvaranjem stečajnog postupka prestaju ovlaštenja svim organima upravljanja i rukovođenja stečajnog dužnika. Međutim, ne smijemo zanemariti odredbu člana 8. Zakona o stečaju  kojom je jasno definisano da se u stečajnom postupku primjenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku, osim ako Zakon o stečaju nije drugačije određeno. Niti jedna odredba Zakona o stečaju ne isključuje da se u stečajnom  postupku zainteresovanom licu prizna svojstvo umješača. Čak šta više smatram da je to afirmativno i da je to jedna kvaliterna kontrola rada stečajnog upravnika.  Bez obzira što organima upravljanja i rukovođrenja prestaju ovlasti,  recimo osnivači stečajnog dužnika imaju veoma velik pravni interes da se kao umješači uključe na strani stečajnog dužnika. Otvaranjem stečajnog postupka sve ovlasti se prenose na jedno lice – stečajnog upravnika koji potvrđuje ili osporava povjeriocima potraživanja, vodi brigu o svim potraživanjima bez obzira o kojoj vrijednosti imovine se radi, i obavlja kompletno rukovođenje stečajnim dužnikom. Javna tajna je da u stečajnim  postupcima ima veliki broj raznoraznih manipulacija, jer sve zavisi od volje jednog čovjeka (stečajnog upravnika). Umješač na strani stečajnog dužnika pravne radnje može preduzuimati u korist stečajnog dužnika i na taj način štititi imovinu stečajnog dužnika. Nesmijemo zaboraviti da stečajni postupak nije gašenje društva, naprotiv to je pokušaj oporavka stečajnoig dužnika. Naravno da je osnivač – vlasnik kapitala najviše zaniteresovan da se oporavi stečajni dužnik, i u tom pogledu kao umješač zasigurno može doprinjeti kvalitetnijim odlukama nego to može uraditi sam stečajni upravnik. Dopuštenjem da se neko lice mješa u stečajnom postupku se  ne derogira odredba člana 51. Zakona.  Smatram da trećem lice ukoliko iskaže i dokaže pravni inters u stečajnom postupku može i mora biti priznato svojstvo umješača. Sud nakon  što se podnese prijedlog mora o njemu odlučiti  kako je to definisano Zakonom o parničnom postupku.

Piše: doc.dr.Hrvačić Esad