Info@restitucija.ba
+387 63 653 463

Potraživanja od privrednih subjekata

Restitucija > Šta radimo > Potraživanja od privrednih subjekata

Potraživanja od privrednih subjekata

Agencija svjesna težine naplate potraživanja u privrednom poslovanju a kada ocjeni da su potraživanja realna, vrši naplatu štete bilo putem suda ili medijacijom, stim da snosimo sve troškove zastupanja postupka koji su obično veliko opterećenje povjeriocu koji je finansijski stradao zbog nepaćanja realnog potraživanja.

Dužnike pravno napadamo svim sredstvima koja su zakonom dozvoljena.

Naša Agencija je garant za naplatu štete!