Info@restitucija.ba
+387 63 653 463

ŠTA JE TO POLISA OSIGURANJA? dr.sc. Hrvačić Esad

Restitucija > Uncategorized > ŠTA JE TO POLISA OSIGURANJA? dr.sc. Hrvačić Esad
  • Restitucija
  • Nema komentara

ŠTA JE TO POLISA OSIGURANJA? dr.sc. Hrvačić Esad

Govoriti o obaveznom osiguranju po osnovu autoodgovornosti a neznati šta je polisa osiguranja, znači veliku vjerovatnoću da u slučaju saobraćajne nezgode neće kvalitetno ostvariti svoja prava. Kada registrujete svoj automobil obavezno vam osiguravajuće društvo uz saobraćajnu dozvolu uredno da i jedan papi na ko me piše POLISA SIGURANJA i broj polise. Neka osiguravajuća društva imaju posebno odštampne obrasce, a neka to rade na jednom običnom papiru formata A4. Nije bitno kakva je forma ali je bitno šta piše na polisi i zbog čega je ona bitna. Vi u stvari prilikom registracije od osiguravajućeg društva kupujete polisu osiguranja kojom se ono obavezuje da u slučaju nezgode a koju ste vi skrivili trećem licu u ime vas nadonadi štetu. Polisom se osiguravaju vise vrsta šteta a apriore je to materijalna šteta na vozilu. Osim materjalne štete imamo osiguranje vozača i suvozača za nematarijalnu štetu. Ta šteta se odnosi na štetu usljed invalideta trajnog i uslučaju smrti. Šteta je obično osigurana na iznos od 3000 KM na ime smrti i 6000 na ime trajnog invalideta. 6000 se odnosi na trajni invalidet koji se kasnije dijeli na stepen invalidnosti. Recimo ako je invaliditet 4% oštećenik je naplatiti 240,00 KM.

Iz navedenih razloga vam policajac kada pravi uviđaj prvo traži polise osiguranja. Ono što je bitno je da obratite pažnju na polisu osiguranja vozila koje vam nanijelo štetu jer će te se upravo tom osiguranju obratiti za naknadu štete.

Piše dr.sc.Hrvačić Esad