Info@restitucija.ba
+387 63 653 463

ŠTA DONOSI ODLUKA AGENCIJE ZA BANKARSTVO FBIH?

Restitucija > Uncategorized > ŠTA DONOSI ODLUKA AGENCIJE ZA BANKARSTVO FBIH?
  • Restitucija
  • Nema komentara

ŠTA DONOSI ODLUKA AGENCIJE ZA BANKARSTVO FBIH?

Agencija za bankarstvo FBiH je dana 20.03.2020.g. donijela ODLUKU O PRIVREMENIM MJERAMA KOJE BANKA PRIMJENJUJE ZA UBLAŽAVANJE NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA UZROKOVANIH VIRUSNIM OBOLJENJEM „COVID-19“ .

Mjere koje su predložene ovom odlukom su: a) moratorij, odnosno odgodu u otplati kreditnih obaveza, b) uvođenje „grace“ perioda za otplatu glavnice kreditnih obaveza u slučaju kredita koji se otplaćuju anuitetno na period od najduže 6 mjeseci, c) produženje krajnjeg roka za otplatu kredita koji se otplaćuju anuitetno, d) produženje roka dospijeća kredita sa jednokratnim dospijećem, uključujući i revolving kredite i prekoračenja po transakcionim računima na period od najduže 6 mjeseci, pri čemu bi klijenti tokom tog perioda mogli koristiti i dio izloženosti koji je bio neiskorišten na dan modifikacije, e) odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja njegovih trenutnih poteškoća sa likvidnošću, f) druge mjere koje banka poduzima u cilju olakšanja servisiranja kreditnih obaveza klijenta i uspostave održivog poslovanja klijenta.  Posebne mjere mogu da uključe i druge modalitete prilagođavanja načina i dinamike otplate kreditnih obaveza, primjerene olakšice i druge oblike podrške banke klijentima.

Ono što je zanimljivo  je da odluka nema imperativni karakter jer će banke po zahtjevu klijenata svaki zahtjev ponaosob analizirati i donositi posebne odluke. U čalnu 4. Odluke je definisano:” Banka je dužna da za klijente iz člana 2. stava (1) tačke b) ove odluke definiše primjeren modalitet koji sadrži posebne mjere iz člana 3. ove odluke koji će pomoći klijentima da u narednom periodu uspostave održivi model poslovanja i uredno izmiruju kreditne obaveze prema banci. (2) Modalitet može sadržavati jednu ili kombinaciju posebnih mjera, na osnovu zahtjeva klijenta i pojedinačne kreditne analize, na osnovu kojih je banka procijenila da će odobrene mjere pomoći klijentu da u budućem periodu uredno izmiruje svoje obaveze prema banci. (3) Banka može definisati modalitet za pojedinačnog klijenta ili na portfolio osnovi.
(4) Prilikom definisanja modaliteta za pravna lica koja imaju izloženosti u drugim bankama i nedepozitnim finansijskim institucijama, banka treba da aktivno djeluje u cilju usaglašenog djelovanja sa drugim bankama i nedepozitnim finansijskim institucijama u pronalaženju zajedničkog modaliteta za naknadno prilagođavanje realnih mogućnosti otplate kreditnih obaveza. (5) Prije definisanja primjerenog modaliteta, banka može klijentu odobriti moratorij sa maksimalnim rokom trajanja do ukidanja proglašenja stanja „Prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine“, u cilju pripreme potrebne kreditne analize i utvrđivanje primjerenog modaliteta za klijenta.”

Ako detaljno analiziramo ovu odredbu jasno se zaključuje da banka ” MOŽE” a nemora odobriti modalitet za klijenta.  Znači banka će u potpunosti ispitati kreditno zaduženje  klijenta i prema drugim bankama i finansijskim institucijama, te će odlučiti koji će ili hoće li neki od modaliteta predložiti klijentu. Ovakve odluke su se plašili privredni subjekti i fizička lica koji su kreditno zaduženi a mi upozoravali u prethodnim textovima. U prevodu znači da klijenti koji su prije ove krize kasnili u otplati kredita kod bilo koje druge banke neće dobiti bilo kakvo olakšanje. Koga Vlada FBiH treba štiti, poslodavce ili radnike? Zar preduzeća koja kasne u kreditinim otplatama ne zapošljavaju radnike i zar ova preduzeća ne plaćaju poreze. Zar su ova preduzeće osuđena na propast?! Ne želimo da plašimo ali ovakavim pristupom se štite samo valiki i jaki a svi koji grcaju u dugovima i bore se za opstanak, će se veoma teško oporavti. Ako su i prije krize zapali u probleme oni si u dalje radili i samo kroz rad i poslovanje mogu da uredno servisiraju svoje obaveze. Kada im se na već takve probleme dodaju i ove mjere, onda je jasno koja je sudbina ovih preduzeća. Zabrinjava i stav gospodina Smajilbegvić Adnana, predjednika udruženja psolodavaca koji se u potpunosti slaže sa ovom odlukom. Naravno banke kao što smo i ranije kazali imaju svoj privatni kapital i država ne može nalagati mjere koje će ugroziti njihovo poslovanje, ali država mora bankama dati novčanu garanciju za sve modalitete prema preduzećima, jer su samo tada zaštićeni i oni i radnici.

Zaključak je da predložena odluka ide na ruku samo jakim i zdravim preduzećima a slabim kojih je preko 50% u FBiH se ne pruža bilo kakva zaštita ni pomoć.