Info@restitucija.ba
+387 63 653 463

SRAMNA I NEDOSLJEDNA ODLUKA USTAVNOG SUDA BIH

Restitucija > Aktuelnosti > Uncategorized > SRAMNA I NEDOSLJEDNA ODLUKA USTAVNOG SUDA BIH
  • Restitucija
  • Nema komentara

SRAMNA I NEDOSLJEDNA ODLUKA USTAVNOG SUDA BIH

Jednom u nizu svojih nelogičnih odluka Ustavni sud BiH opet pokazuje snagu svoje samovolje i sebe postavlja kao zaštitnika nezakonitih radnji koje su preduzeli sudovi na svim nivoima BiH. U jednom od ranijih tekstova smo veoma afirmativno pisali o Ustavnom sudu koji je svojim odlukama utvrđivao povredu prava na pravično i razumno suđenje građana BiH koji su na drugostepene odluke čekali 2,3,4,ili 5 godina. Posebno se to odosi na radne sporove koji su po svojoj pravnoj prirodi hitnog karaktera. Tim odlukama su se dosudile i nematerijalne štete. To je bio razlog da mi kao agencija pozovemo građane kojim je povređeno pravo  na pravično suđenje da svoja prava ostvare pred Ustavnim sudom. Nakon što je Ustavni sud donio niz pozitivnih dluka i valjda nakon što su ljubimci suda ostvarili svoja prava ovaj sud je odlukom u predmetu br. AP1356717 od 6.11.2018.g. odbio apelaciju kao nedopuštenu. /www.ustavnisud.ba) Kasnije se donosi i niz drugih dluka između ostalih ui odluka AP-3589718 u kojoij n avodi da je apelacija nedopuštena jer je u sličnoj pravnoj stvari već odlučeno. Ovdje se navodi da je neminovno povrijeđeno pravo i da apelanti imaju pravo na štetu, ali se navodi da je država u međuvremenu predUzela mjere koje će nagledati VST, te ako u toku od 1 godine ne riješe slučajeve onda će oni pozvati apelante da ponovo podnesu apelacije. Ovi je strašnoi. Nama je poznato da reforma pravosuđa traje 10 godina i da su za reformu utrošeni milioni na teret poreskih obaveznika. Član 6, Evropske konvencije kao i član 2, Ustava BiH jer jasan. Tačno je precizirano šta se smatra povredom prava na pravično suđenje. Jedino viša sila može opravdati nižestepene sudove, ali više sile nije bilo. Sada se nakon svih reformi daJe dodatni rok a pravo stranaka je nebitno za ovaj sud. Šta je sa već donesenim presudama, da li su ovi građani diskriminisani u odnosu na iste? Mi smatramo da jesu i da je Ustavni sud umjesto da štiti prava građana serbE sebe stavio u ulogu pravobranioca BiH  što je nedopustivo.

VRIJEME JE DA USTAVNI SUD NAPUSTE NESPOBNE SUDIJE KOJE SLUŠAJU SAMO POLITIČKE INSTRUKCIJE I OJE UREDNO DOBIJAJU OKO 5000,00 km PLAĆE.

UPOZORAVAMO GRAĐANE DA SU KONAČNO NAPUŠTENI I OD USTAVNOG SUDA I DA MOLE BOGA DA NE UMRU PRIJE NEGO SE NJIHOVA PRAVA NE OSTVARE.