Info@restitucija.ba
+387 63 653 463

PRAVO TRAJNOG I NESMETANOG KORIŠTENJA STANA RADI STANOVANJA NA STANU NEMA ROKA OGRANIČENOG STICANAJ KAO STANARSKO PRAVO

Restitucija > Aktuelnosti > PRAVO TRAJNOG I NESMETANOG KORIŠTENJA STANA RADI STANOVANJA NA STANU NEMA ROKA OGRANIČENOG STICANAJ KAO STANARSKO PRAVO
  • Restitucija
  • Nema komentara

PRAVO TRAJNOG I NESMETANOG KORIŠTENJA STANA RADI STANOVANJA NA STANU NEMA ROKA OGRANIČENOG STICANAJ KAO STANARSKO PRAVO

Presudom Kantonalnog suda u Sarajevu u predmetu br. P-043952/11 presuđno je da član porodičnog domaćinstva nosioca stanarskog prava koji nema, prava na otkup niti je stekao stanarsko pravo ima pravo  trajnog doživotnog  korištenja stana. Pravni osnov ovog tužbenog zahtjeva je čl. 6, 21 i 30 a u vezi sa članom  8. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda. Smatram da je ovo put da se mnogi posleratni korisnici stanova a najviše je to boračka populacija zaštite od isljenja kao bespravnih korisnika. Ta lica u stanovima  žive 20 i više godina ali ne mogu steći stanarsko pravo.

Pravo trajnog korištenja je za njih nešto što im daje smiraj neometanog prava na dom.