Info@restitucija.ba
+387 63 653 463

PRAVO DRUŠTVA ZA OSIGURANJA NA REGRESNU NAPLATU ISPLAĆENE ŠTETE

Restitucija > Uncategorized > PRAVO DRUŠTVA ZA OSIGURANJA NA REGRESNU NAPLATU ISPLAĆENE ŠTETE
  • Restitucija
  • Nema komentara

PRAVO DRUŠTVA ZA OSIGURANJA NA REGRESNU NAPLATU ISPLAĆENE ŠTETE

PRAVO DRUŠTVA ZA OSIGURANJA NA REGRESNU NAPLATU ISPLAĆENE ŠTETE

 

 

Prema odredbi člana 25. Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju (“Službene novine FBiH” br. 57/2020) određeno je kada osiguravajuće društvo ima pravo da traži od okrivljenog  za pričinjenu štetu regresnu isplatu štete. Pod regresnom isplatom štete se podrazumjeva obaveza da lice koje je skrivilo štetu izvrši povrat isplaćene štete koju je osiguravajuće društvo platilo oštećenom.  Tužbe koje se pokrenu po tom osnovu se nazivaju regresne tužbe.

Društvo za osiguranje, koje je oštećenom licu nadoknadilo štetu, ima pravo na naknadu isplaćenog iznosa štete i stvarnih i opravdanih troškova od lica odgovornog za štetu u slučajevima ako je:
a) vozač koristio vozilo u svrhu za koju nije namijenjeno,
b) vozač koristio vozilo, a nije stekao odgovarajuću vozačku dozvolu, osim ako je to kandidat koji se obučava za polaganje vozačkog ispita za vozača, uz poštivanje svih propisa kojim se uređuje obuka za vozača,
c) vozač koristio vozilo za vrijeme trajanja izrečenih mjera sigurnosti, odnosno zaštitnih mjera u saobraćaju (potpuna ili djelimična zabrana upravljanja vozilom i slično),
d) vozač upravljao vozilom pod utjecajem alkohola iznad propisane granice u skladu s propisima o sigurnosti saobraćaja na cestama BiH, opojnih droga, psihoaktivnih lijekova ili drugih psihoaktivnih tvari, odbio je alko-test, odnosno test na prisutnost opojnih droga, psihoaktivnih lijekova ili drugih psihoaktivnih tvari,
e) vozač upotrebom vozila prouzrokovao štetu namjerno,
f) vozač pobjegao s mjesta štetnog događaja,
g) vozač počinio prekršaj u krajnjoj nepažnji u skladu s propisima o sigurnosti saobraćaja na cestama.
(2) Pravo društva za osiguranje iz stava (1) ovog člana nema utjecaj na pravo oštećenog lica na naknadu štete od odgovornog društva za osiguranje.
(3) U pogledu obima prava za naknadu iz stava (1) ovog člana, društvo za osiguranje koje je oštećenom licu nadoknadilo štetu ima pravo na naknadu:
a) u slučajevima iz stava (1) tač.a), b), c), d) i f) ovog člana, najviše do iznosa 12 prosječnih neto plaća u Federaciji prema posljednjim objavljenim podacima na dan isplate štete,
b) u slučaju iz stava (1) tač. e) i g) ovog člana, u cijelosti.
(4) Bježanjem s mjesta štetnog događaja u smislu stava (1) tačka f) ovog člana ne smatra se opravdano napuštanje mjesta štetnog događaja.