Info@restitucija.ba
+387 63 653 463
  • Restitucija
  • Nema komentara

PRAKTIČNI PRIMJERI IZ OBLASTI PORODIČNOG PRAVA – RAZVOD BRAKA, Doc.dr.Hrvačić Esad

Prateći objave na portalima, zaključio sam da mnogi portali objavljuju „exlusivne“vijesti koje su u većini slučajeva namjenjene da privuku čitaoca.Šta danas može privući čitaoca? S obzirom da smo svi u opterećeni politikom, današnjom pandemijom, raznim prostaklucima, kriminalnim dosijeima,  jako nas zanima ko je šta o kome rekao, ko je koga za šta optužio, ko se sa kim švalera, koje šta ukrao, ko je koga ubio, silovao i razno razne druge životno nebitne stvari. Mene lično to jako zabrinjava jer nas sve vodi u svijet nerada, traća i virtualnog života.

Ja sam odlučio da napišem knjigu „SAM SVOJ ADVOKAT“, i fala bogu u tome sam uspio. Za objavu se ne žurim i ona će ubrzo  biti gotova. Ono što želim u narednim objavama je da svojim pratiocima ovim putem sukesivno iz različitih oblasti prava poklonim urneke koji mogu koristiti prilikom pisanje raznih tužbi, zahtjeva, žalbi, prijedloga i dr.

Ovaj hairli posao ću početi sa porodičnim pravom. Kada pomenemo porodično pravo odmah nam je na umu razvod braka. Razvod braka može biti sporazumno ali ako ne uspije sporazum mora se pokrenutu tužba. Da li svaki bračni partner može odmah pokrenuti tužbu? Odgovor je da ne može, ne samo pokrenuti tužbu nego se ne može pokrenuti ni sporazumni razvod braka. Ako bračni partneri imaju mld. djecu obavezno je da se kod Centra za socnalni rad ili privatnih posrednika obavi postupak posredovanja. Postupak posredovanja je u stvari pokušaj mirenja gdje se  posvađani bračni partneri pokušavaju dogovoriti o spornim pitanjima, posebno o pitanjim izdržavanje mld. dijece.  Bračni partneri koji nemaju mld. dijecu mogu odmah pristupiti razvodu braka.

U nastavku vam dajem urneke kako pokrenuti postupak razvoda braka.

 

OPĆINSKI SUD U SARAJEVU

 

SPORAZUMNE STRANE: 1. ________________________

2.  ______________________

Radi: razvoda braka

Pravni osnov: čla. 35. Zpp-a

Vrijednost spora:1000,00 KM

 

ZAHTJEV ZA SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA

 

Sporazumne strane su dana 29.06.1991.g. zaključile brak u Sarajevu, koji je upisan u matičnu knjigu vjenčanih u gradu Sarajevu pod brojem 239 za 1991. godinu.

DOKAZ: Izvod iz matične knjige vjenčanih od dana 17.06.2002.g.

Bračni partneri iz zaključenog braka od 29.06.1991.g. nemaju mld. djece.

Do narušavanja bračne zajednice je došlo zbog neslaganja i različitih pogleda na život u braku. Naprijed navedeno je dovelo do teško i trajno poremećnih odnosa u bračnoj zajednica između bračnih partnera, a koja je prestala da postoji već trinaest godina.

Imajući u vidu naprijed navedeno zajednički predlažemo da sud zakaže ročište  i razvede brak sporazumnih strana, te shodno odredbama člana 42. i člana 44. Porodičnog zakona F BiH donese sljedeću:

PRESUDU

Razvodi se brak zaključen dana 29.06.1991.g. u Sarajevu, koji je upisan u matičnu knjigu vjenčanih u gradu Sarajevu pod brojem 239 za 1991.g. zaključen između ___________________ I ________________________.

 

SPORAZUMNE STRANE:

                        _______________________

 

 

OPĆINSKI SUD U SARAJEVU

TUŽITELJ: ________________________________ advokatu iz Sarajeva

TUŽENI: __________________________________

 

Radi: Razvod braka

Mjesna nadležnost: Član 28. ZPP-a

Vrijednost spora:1000 KM

T U Ž B A

Tužitelj je sa tuženom dana ____________ godine zaključio brak u Matičnom uredu Općine Novi Grad Sarajevo. Brak je upisan u Matičnu knjigu vjenčanih koja se vodi za mjesto Grad pod rednim brojem ______________ godinu.

Iz zaključenog braka tužitelj sa tuženom ima dvoje punoljetne djece ______________ rođenog dana __________ godine _________________________. godine.

DOKAZ: Izvod iz matične knjige vjenčanih

Izvod iz matične knjige rođenih

U navedenoj bračnoj zajednic je došlo do poremećenih bračnih odnosa još u august 2015 godine zbog čega je tužena, nakon okončanog postupka posredovanja pred JU Kantonalni centar za socijalni rad –Službom socijalne zaštite općine Ilidža jer je    zajedničko djete _____________ tada bila maloljetna, dana _________. godine,  ustala sa tužbom za razvod braka pred ovim sudom u predmetu pod brojem P __________ 17. Tužena je dana _____________. godine povukla navedeni tužbeni zahtjev.

DOKAZ:  Uvid u tužbeni zahtjev, uvid u zapisnik, uvid u rješenje

Međutim od jula mjeseca 2018. godine kod parničnih stranaka je ponovno došlo do pogoršanja bračnih odnosa u nedostatku razumjevanja zbog čega nastavak bračne zajednice nije moguć.

Obzirom da nije moguće dalje uspostaviti normalne bračne odnose jer su oni trajno poremećeni a kako parnične stranke nemaju zajedničke malodobne djece to su stvorene zakonske pretpostavke da se ovaj brak razvede zbog čega tužitelj predlaže da sud nakon provedenog postupka donese sljedeću:

P R E S U D U

Brak zaključen ___________ godine između _________________ I  _____________ upisan u Matičnu knjigu vjenčanih Općine Novi Grad pod rednim brojem ____________ godinu se razvodi.

Obavezuje se tužena da tužitelju nadoknadi troškove ovog postupka.   

                                                                                                            

                                    

OPĆINSKI SUD U SARAJEVU

 

TUŽITELJ: ______________ sa trenutnim boravištem u Ljubljani ___________  zastupan po

__________________, advokatu iz Sarajeva

TUŽENI: ______________________ ul______________ Sarajevo

 

Radi: Razvod braka

Mjesna nadležnost: Član 28. ZPP-a

T U Ž B A

(kada nemaju zajedničke mld. djece)

Tužitelj je sa tuženom dana __________ godine zaključio brak u Matičnom uredu Općine __________________. Brak je upisan u Matičnu knjigu vjenčanih koja se vodi za mjesto Grad pod rednim brojem ________________ za ___________ godinu.

Iz zaključenog braka tužitelj sa tuženom ima dvoje punoljetne djece _________________ I ___________________________ rođ. _____________godine.

DOKAZ: Izvod iz matične knjige vjenčanih

Izvod iz matične knjige rođenih

U navedenoj bračnoj zajednic je došlo do poremećenih bračnih odnosa još ____________godine zbog čega je tužena, nakon okončanog postupka posredovanja pred JU Kantonalni centar za socijalni rad –Službom socijalne zaštite općine ________jer je    zajedničko djete _____________ tada bila maloljetna, ____________. godine,  ustala sa tužbom za razvod braka pred ovim sudom u predmetu pod brojem _______________. Tužena je dana ___________. godine povukla navedeni tužbeni zahtjev.

DOKAZ:  Uvid u tužbeni zahtjev ______________. godine

Uvid u zapisnik _____________ od ________________. godine

Uvid u rješenje suda  od ________________. godine

Međutim od jula mjeseca ___________. godine kod parničnih stranaka je ponovno došlo do pogoršanja bračnih odnosa u nedostatku razumjevanja zbog čega nastavak bračne zajednice nije moguć.

Obzirom da nije moguće dalje uspostaviti normalne bračne odnose jer su oni trajno poremećeni a kako parnične stranke nemaju zajedničke malodobne djece to su stvorene zakonske pretpostavke da se ovaj brak razvede zbog čega tužitelj predlaže da sud nakon provedenog postupka donese sljedeću:

 

P R E S U D U

Brak zaključen ___________ godine između __________________ I ____________________upisan u Matičnu knjigu vjenčanih Općine ____________ pod rednim brojem __. za ______ godinu se razvodi.

Obavezuje se tužena da tužitelju nadoknadi troškove ovog postupka.

 

                                                                                                             

                                                                                                                         ADVOKAT

 

OPĆINSKI SUD U SARAJEVU

SPORAZUMNE STRANE: 1. _______________________ iz _____ ul. __________

  1. _____________________iz_______ul.__________

(strane može zastupati isti punomoćnik)

 

Radi: razvoda braka

Pravni osnov: čla. 35. Zpp-a

Vrijednost spora:1000,00 KM

 

ZAHTJEV ZA SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA (kada nemaju mld djecu)

 

Sporazumne strane su dana 29.06.1991.g. zaključile brak u Sarajevu, koji je upisan u matičnu knjigu vjenčanih u gradu Sarajevu pod brojem _________ za 1991. godinu.

DOKAZ: Izvod iz matične knjige vjenčanih od dana 17.06.2002.g.

Bračni partneri iz zaključenog braka od 29.06.1991.g. nemaju mld. djece.

Do narušavanja bračne zajednice je došlo zbog neslaganja i različitih pogleda na život u braku. Naprijed navedeno je dovelo do teško i trajno poremećnih odnosa u bračnoj zajednica između bračnih partnera, a koja je prestala da postoji već trinaest godina.

Imajući u vidu naprijed navedeno zajednički predlažemo da sud zakaže ročište  i razvede brak sporazumnih strana, te shodno odredbama člana 42. i člana 44. Porodičnog zakona F BiH donese sljedeću:

PRESUDU

Razvodi se brak zaključen dana 29.06.1991.g. u Sarajevu, koji je upisan u matičnu knjigu vjenčanih u gradu Sarajevu pod brojem 239 za 1991.g. zaključen između __________ sin ___________ rođenog _________.g. i _________ kći _________ rođene ___________g.

 

SPORAZUMNE STRANE: