Info@restitucija.ba
+387 63 653 463

ODLUKA USTAVNOG SUDA BIH NE/DA SPRIJEČAVA GRADNJU HIDREALEKTRANE NA DRINI?! piše doc.dr. Esad Hrvačić

Restitucija > Uncategorized > ODLUKA USTAVNOG SUDA BIH NE/DA SPRIJEČAVA GRADNJU HIDREALEKTRANE NA DRINI?! piše doc.dr. Esad Hrvačić
  • Restitucija
  • Nema komentara

ODLUKA USTAVNOG SUDA BIH NE/DA SPRIJEČAVA GRADNJU HIDREALEKTRANE NA DRINI?! piše doc.dr. Esad Hrvačić

U prethodnom članku sam pisao o ovoj problematici. Jasnom sam objasnio kakve sve opasnosti donosi ova nelegalna izgradnja. Portali su juče objavili vijest da je Ustavni sud BiH raspravljajući po alepaciji 24 zastupnika Parlamenrane skupštine BiH donio djelimičnu odluku kojom je navodno naložio Komisiji za koncesije BiH da riješe pitanje nadležnosti između BiH i entiteta RS. Odluku nisam pročitao ali i ova informacija sama po sebi izaziva velike dileme i zabrinutost. Prvo pitanje koje se postavlja je to zašto je javost veoma malo znala da su 24 zastupnika Parlamenrane skupštine BiH pokrenula alepaciju? Kome je bilo u intersu da se ovo pitanje isključi iz javnosti i zbog čega? Drugo još bitnije pitanje je zašto se od Ustavnog suda nije tražila privremena mjera kojom bi se spriječile dalje aktivnosti na izgradnji hidroelektrane? Ako je privremena mjera tražena onda zbog čega Ustavni sud nije po mjeri odlučivao? Ja smatram da se radi pitanju kojem su zvaničnici a i javnost pristupili veoma površno a može se reći i veoma blago. Aktivnosti na izgradnji hidroelektarne su u završnoj fazi i Republika Srbija i Republika Srpska ničim nisu pokazali da su spremne da obustave te aktivnosti. Čak šta više ova investicija se najavljuje kao kapitalna i od interse za ova 2 pravna subjekta. Da li je naša diplomatija poduzela ijednu aktivnost da se na nivou dvije države pokuša riješiti ovaj veoma ozbiljna problem, nije mi poznato. Ono što mi kao pravniku poznato je to da se svaki sukob povrede teritorijalnog integriteta i suvereniteta jedne države riješava u postupcima pred međunarodnim sudovima. Bosna i Hercegovina takav postupak nije pokrenula jer naši zvaničnici smatraju da do povrede treritorijalnog suvereniteta nije došlo. Postupak pred Ustavnim sudom je postupak koji se pokreće protiv pravnih subjekata unutar BiH. Međutim ja smatram da odluka Ustavnog suda usmjerena ka tome da Komisija za koncesije riješava sukom nadležnosti je krajnje politički motivisana i usmjerena da se u biti ova izgradnja ne remeti. Šta nači za BiH ako Komisija za koncesije da saglasnist RS da izgradi ovu hidroelektranu? Po meni neznači ništa posebno jer se ovdje radi o isključivoj nadležnsti BiH i o njenoj teritoriji koje će sasvim jasno biti ugrožena ovom izgradnjom. Republika Srbija na posredan način pod okriljem hoidroelektrane dobija punu kontrolu na rječnim tokom koji je prirodna granica između BiH i R Srbije.

Ovo je sasvim sigurno još jedan diplomatski debakl diplomatije BiH i nadležnih tijela koji po kozna koji put gubi bitku sa susjednim državama! Svaki domoljub se mora upitati šta se desilo sa najavljenim tužbama i postupcima protiv R. Hrvatske radi Pelješkog mosta? Kao pravnik se stvarno poitam da li naši pravni experti koji zastupaju BiH uopće znaju pokrenuti i voditi međunarodne sporove, jer juče Sutorina pa Pelješki most danas hidroelektrana na Drini, a sutra ko zna šta i kako!