Info@restitucija.ba
+387 63 653 463

ODGOVORNOST ZA UDES KOJI UČINI NEOSIGURANO VOZILO SA DIPLOMATSKKIM TABLICAMA (piše: mr. iur. Hrvačić Esad)

Restitucija > Uncategorized > ODGOVORNOST ZA UDES KOJI UČINI NEOSIGURANO VOZILO SA DIPLOMATSKKIM TABLICAMA (piše: mr. iur. Hrvačić Esad)
  • Restitucija
  • Nema komentara

ODGOVORNOST ZA UDES KOJI UČINI NEOSIGURANO VOZILO SA DIPLOMATSKKIM TABLICAMA (piše: mr. iur. Hrvačić Esad)

Osnovni sud je raspravljajući u predmetu naknade štete koje je učinilo motorno vozilo sa CD tablicama koje je bilo neosigurano odbio tužbeni zahtjev zaključujući da Zaštitni fond FBiH nije pasivno legitimisan. Vrhovni sud je presudom br. P-719/10-Rev ukinuo presudu sa obrazloženjem da se ista ne može prihvatiti kao pravno utemeljenja.

Vrhovni sud smatra da se radi o pravnoj praznini koju treba riješiti u okviru sudske odluke. Ono što je bilo bitno utvrditi je da li osoba – diplomata koji je učinio nezgodu  ima svojstvo dilomate. Osoba sa statusom diplomate a koji je evidentirao boravak u BiH evidentirana je od strane nadležnog  ministarstva. (član 89.stav 2. Zakona o boravku i kretanju stranaca). Vozila koja koriste diplomate podliježu registraciji i obavezi osiguranja. (član 2 i 13 Zakona o osiguranju). Vrhovni sud je zauzeo stav da šteta koja nastane usljed udesa  koji ima smrtnu posljedicu ili fizičku povredu a koju je izazvalo vozilo sa CD tablama koja je u vlasništvu registrovanog diplomate, odgovara Zaštitni fond FBiH po principu odgovornosti po osnovu osiguranja.

Vrhovni sud je mišljenja da je neprihvatljivo da se štetniku uskrati pravo na naknadu štete  ako je štetu  izazvalo neosigurano motorno vozilo sa CD tablama, jer je vozilo usko vezano sa diplomatom koji po osnovu CD  tabla koristi predmetno vozilo. Konačan stav je da Zaštitni fond FBiH odgovara i za takve vidove štete.

Piše mr.iur.Hrvačić Esad