Info@restitucija.ba
+387 63 653 463

POZIV ZA SVE VLASNIKE ZEMLJIŠTA U BIH PREKO KOJIH PROLAZI VISOKI DALEKOVOD JAČINE 400 KW

Restitucija > Aktuelnosti > POZIV ZA SVE VLASNIKE ZEMLJIŠTA U BIH PREKO KOJIH PROLAZI VISOKI DALEKOVOD JAČINE 400 KW
  • Restitucija
  • Nema komentara

POZIV ZA SVE VLASNIKE ZEMLJIŠTA U BIH PREKO KOJIH PROLAZI VISOKI DALEKOVOD JAČINE 400 KW

Svi smo mi sudionici da kroz cijelu BiH prolaze visoki dalekovodi sa onim velikim A stubovima i velikim brojem žica. Tim dalekovodima upravlja kompanija  Elektroprenos BiH sa sjedištem u Banja Luci i služe za prijenos električne energije. Dali ovi dalekovdi imaju štetna dejstva? Naravno da imaju. Postoje 2 efekta koja se stvaraju a to su električni talasi i magnetni talasi. U BiH još nije donesen propis o štenosti ali u zemljama Evropske Unije je ovo regulisano. Međutim postoje metode kojim se mogu izmjeriti jačina ovih talasa i utvrditi kolika  je štetnost po ljude i dobra. E to je osnov za naplatu eventualne štete.

Pravni osnov za naplatu štete je u odredbi:

ZAKON

O PRIJENOSU, REGULATORU I OPERATERU SUSTAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE U BOSNI I HERCEGOVINI

6.3. PRIJENOSNA MREŽA, SIGURNOST I ZAŠTITA ZDRAVLJA

U cilju zaštite objekata i opreme elektroprijenosa, te zaštite stanovništva, uspostavit će se zona sigurnosti. Veličina zone sigurnosti, kao i zabrane i ograničenja koje će biti na snazi u zoni sigurnosti, bit će određena pravilima ili standardima koje usvoji NOS i odobri DERK. U zoni sigurnosti bit će zabranjeno podizati zgrade ili instalacije, saditi rastinje (drveće) ili vršiti aktivnosti koje ugrožavaju sigurnost i neprekidan rad elektroenergetskog objekta, sigurnost života ili imovine. DERK će u postupku izdavanja licenci, kao i pravne osobe i pojedinci koji imaju pravo postavljanja kabela i pravo njihova korištenja, poštivati propise koji se odnose na zonu sigurnosti. Postrojenja elektroprijenosa i vodovi bit će projektirani, izgrađeni i korišteni tako da učinak njihova korištenja neće ugrožavati zdravlje stanovništva odnosnog područja, i koji će u najmanjoj mogućoj mjeri promijeniti prirodno okruženje i vrijednost krajolika.

Ono što se zna jeste da u daljini od 40 metara raspona nije dozvoljena bila kakva gradnja na zemljištima ispod ovih dalekovoda.

Sada se pitate  šta imam agencija sa tim? Većina vlasnika zemljišta nije dobila bilo kakvo obeštećenje jer su ovi dalekovodi pravljeni represijom državnih aparata, a da to i vlasnici zemljišta i neznaju.  Ova šteta ne zastarjeva jer se radi o stvarnim pravima.

Ovim putem pozivamo sve vlasnike zemljišta u BiH koja se nalaze ispod dalekovoda da se jave našoj agenciji  www.restitucija.ba  i da u zakonom propisanim postupcima naplatimo štetu koja je realna i na kraju  pravična!