Info@restitucija.ba
+387 63 653 463
  • Restitucija
  • Nema komentara

OBAVJEST VLASNICIMA ZEMLJIŠTA PREKO KOJIH SU SAGRAĐENI DALEKOVODI

U više navrata naša Agencija je pozivala vlasnike zemljišta preko koji su sagrađeni dalekovodi, da vodimo akciju prikupljanja  zahtjeva radi pokretanja postupaka zbog moguće naknade štete od preduzeća elektrodistrubucija. Do sada je prikupljeno oko 50 zahtjeva, a pokrenut jedan sudski postupak. Ovaj postupak je osnov za dalje postupke,  s obzirom da Agecije o svom trošku finansira postupke.  Ono što možemo reći je da se u pokrenutom postupku trenutno rade vještačenja i da smo na dobrom putu da ovaj postupak bude pozitivno riješen. Nakon donošenja  prvostepene presude, a  ukoliko bude pozitivna idemo u masovna utuženja.

ZBOG toga još jednom pozivamo vlasnike zemljišta širom Bosne i Hercegovine da se jave Agenciji kako bi pripremili dokumentaciju za utuženja, s obzirom da će broj biti ograničen zbog obimnosti predmeta.

Javite se na tel br. 061 142 003 ii 063 653 463.