Info@restitucija.ba
+387 63 653 463

NEPLAĆENO ODSUSTVO - MANINUPALICIJA POLODAVACA ILI PRAVO RADNIKA?!

Restitucija > Uncategorized > NEPLAĆENO ODSUSTVO – MANINUPALICIJA POLODAVACA ILI PRAVO RADNIKA?!
  • Restitucija
  • Nema komentara

NEPLAĆENO ODSUSTVO – MANINUPALICIJA POLODAVACA ILI PRAVO RADNIKA?!

Ovih dana radi poznatih okolnosti poslodavci pozivaju radnike i nude im mogućnosti naplaćenog odsustva. Da bi naši klijenti znali kakva prava imaju u tim okolnostima, ovim putem ćemo u kratkim crtama objasniti šta znači neplaćeno odsustvo i koje su obaveze poslodavca. Članom 54 Zakona o radu FBiH je propisano: “Poslodavac može radniku, na njegov pisani zahtjev, odobriti odsustvo sa rada bez naknade plaće – neplaćeno odsustvo. (2) Uvjeti i vrijeme korištenja neplaćenog odsustva uređuju se kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu. (3) Poslodavac je dužan omogućiti radniku odsustvo do četiri radna dana u jednoj kalendarskoj godini, radi zadovoljavanja njegovih vjerskih odnosno tradicijskih potreba, s tim da se odsustvo od dva dana koristi uz naknadu plaće – plaćeno odsustvo. (4) Za vrijeme odsustva iz stava 1. ovog člana prava i obaveze radnika koji se stiču na radu i po osnovu rada, miruju.” Iz ove zakonske odredbe se jasno zaključuje da se ovo pravo može koristiti samo pod uvjetom da radnik to pismeno zahtjeva. Upravo iz tog razloga poslodavci ovih dana pozivaju radnike da potpišu pripremljene zahtjeve i ostvare pravo na neplaćeno odsustvo.

Koji su interesi poslodavca?

Poslodavac kada odobri neplaćeno odsustvo nema obavezu da isplaćuje plaću a niti da uplaćuje doprinice PIO/MIO. Obaveza poslodavca je da uplaćuje zdravstveno osiguranje. U biti radi se o prestanku radnog odnosa, ali radnik ne može zasnovati radni odnos kod drugog poslodavca. To je ono zbog čega ovih dana poslodavci i insistiraju na naplaćenom odsustvu. Nisu dužni da plaćaju plaće i doprinose, ali radnika vežu da čeka bolja vremena.

Smatramo da je ovo jedna jedna vrsta manipulacije poslodavaca i nepravda prema radnicima koji su ionako na rubu egzistencije. Poštenije bi bilo  da radnicima prestane radni odnos kao tehnološku višak kako bi isti bili na teretu države i koritili naknade zbog nezapolslenosti, naravno ako ispunjavaju uvjete potrebnog vremena  provedeno na radu.