Info@restitucija.ba
+387 63 653 463

NAKNADA ŠTETE USLJED POVREDE NA RADU

Restitucija > Uncategorized > NAKNADA ŠTETE USLJED POVREDE NA RADU
  • Restitucija
  • Nema komentara

NAKNADA ŠTETE USLJED POVREDE NA RADU

Danas je sve prisutnija šteta koja nastaje usljed raznih povreda na radu. Međutim prema statistici od 100 šteta se naplati svega 10, jer se radnici boje otkaza od poslodavca. Ono što je bitno kada radnik zasniva radni odnos na riskantnim poslovima je da se raspita da li poslodavac ima neko kolektivno osiguranje. Ako nema onda bi trebao da insistira na takvoj vrsti osiguranja.

Što je bitno kolektivno osiguranje?

Bitno je upravo iz razloga  da se izbjegne nemonovni sukob radnika i poslodavca u slučaju da do povređivanja dođe. Bitno je također i iz razloga što je šteta od osiguravaćujeg društva naplativa u 100 % iznosu. Ako je poslodavac osigurao kolektivno osiguranje radnik mora znati o kakvoj polici se radi i koje je osiguravajuće društvo.

Znači možemo zaključiti da se šteta usljed povrede na poslu može naplatiti od osiguravajućeg društva ako postoji osiguranje, a ako ne postoji šteta se naplaćuje od poslodavca.

Da  li se svaka šteta može naplatiti od poslodavca?

Da bi šteta mogla naplatiti od poslodavca neophodno je da je šteta nastala na poslu ili u vezi sa radnim zadacima. Bitno je napomenuti da se pod štetom na radnokm mijestu podrazumjeva i šteta koja je nastala u puto dolaska na posao i odlasaka sa posla do kuće. Također mora postojati objetivna i subjektiva odgovornost poslodavca.

Subjektivna odgovornost poslodavca postoji ako dopusti da zbog postojećeg stanja ili nekog drugog štetnog dejstva nastane štetna posledica koja može dovesti do povrede na radu, a on ne otkloni tu posledicu. Takodje, subjektivna odgovornost poslodavca postoji i u slučaju kada ne zna kakve štetne posledice mogu nastati, a morao bi da zna.
Objektivna odgovornost poslodavca postoji bez obzira na krivicu, zbog posedovanja potencijalno opasnih stvari (nesigurne mašine i alati, opasne hemikalije) ili obavljanja specifičnih delatnosti (rad na gradilištu, rad na visini).
Odgovornost poslodavca postoji i u slučaju kada štetu nanetu trećoj osobi prouzrokuje radnik pri radu ili u vezi sa radom, osim ukoliko se dokaže da se radnik ponašao onako kako je zakonom propisao.

To znači da je neophodno da nakon nastale povrede i završenog liječenja se obratite stručnom licu bilo fizičkom ili pravnom  i da  ispitaju sve oklonosti usljed kojih je nastupila šteta. Da bi ste ostavili ovo pravo, moraju biti ispunjena dva uslova. Prvo, mora kako smo rekli postojati subjektivna ili objektivna odgovornost poslodavca. Drugo, moraju biti ispoštovani svi propisi zaštite na radu, odnosno ne sme postojati vaša krivica za povredu.
Ukoliko je do povrede došlo vašom krivicom, poslodavac nije dužan da vam isplati naknadu štete.

U slučaju da postoji odgovornost poslodavca, ali je do povrede došlo usled vaše nepažnje, imate pravo na isplatu sporazumnog dela štete.

Koju vrstu štete možete potraživati?

Možete potraživati nematerijalnu i materijalnu štetu. Nematerijalna šteta su duševni bolovi koji su nastupili usljed povrede a to je pretrpjeli strah, fizička bol, stepen naruženosti, umanjeneje životne aktivnosti. Materijalna šteta su troškovi liječenja i razlika umanjene plaće koju ste imali zbog korištenja blovanja.

Kako vam mi možemo pomoći?

Pozovite nas (063 653 463) da porazgovaramo o vašem slučaju. Dodjite do nas da razmotrimo sve aspekte vašeg slučaja. Kod nas su konsultacije i saveti besplatni i neobavezujući. I ne samo to. Nama je bitno da vaša prava budu ostvarena brzo i u punom obimu. Naš rad naplaćujemo tek kada vaš slučaj bude uspešno okončan a novčana naknada isplaćena na vaš račun.
Takodje, naša agencija snosi sve troškove izrade stručnog lekarskog mišljenja, do okončanja postupka. Medicinska ekspertiza povreda ima veliki uticaj na visinu dosudjene naknade i stoga njenu izradu poveravamo vrhunskim medicinskim stručnjacima i veštacima.
Ne čekajte. Kontaktirajte nas odmah i ostvarite svoja zakonom garantovana prava u punom iznosu.