Info@restitucija.ba
+387 63 653 463

NAKNADA ŠTETE PO OSNOVU POVREDE PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE

Restitucija > Aktuelnosti > NAKNADA ŠTETE PO OSNOVU POVREDE PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE
  • Restitucija
  • Nema komentara

NAKNADA ŠTETE PO OSNOVU POVREDE PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE

Danas imamo svakodnevne primjedbe na neefikasnost sudstva, jer postupci traju jako dugo. Naravno da su te primjedbe opravdane.

Postavlja se pitanje kako da se borimo protiv takvih pojava? Prvo moramo utvrditi da li tu ima kave povrede i koje su to povrede. Imamo i to povreda prava na pravično suđenje koje se građanima zagarnotvano članom 6. Evropske konvencije i članom II Ustava BiH.

Drugo pitanje je da li možemo tražiti naknadu štete i od koga? Možemo tražiti naknadu nematerijalne štete i to od strane nivoa vlasti gdje nam je nanesena šteta. To su Kantoni ako je Kantonalni sud nanio štetu, a ako je Vrhovni sud FBiH onda je Federacija BiH,  a ako je sud BiH onda je to BiH.

Treće ptanje je kome da podnesemo tužbu? Adresa je Ustavni Sud BiH. Visina štete je određena prema vrijednosti spora u dužini trajanja postupka.

RESTITUCIJA.BA