Info@restitucija.ba
+387 63 653 463

Kako naplatiti štetu nastale usljed povrede na poslu

Restitucija > Kako naplatiti štetu nastale usljed povrede na poslu

U više navrata smo obrađivali ovu temu, ali potreba za dodatnim  objašnjenjima je nastala usljed velikog broja lica koji svakodnevno trpe ovaj vid štete. Ovim putem ćemo odgovoriti na pitanj koja se najčešće postavljaju.

  1. Šta prvo da uradim kada doživim povredu?  Prvo se medicinski zbrinute pozivom hitne medicinske pomoći. Ako ste pri svjesti zahtjevajte da se pozova poplocija  koja će sačiniti zapisnik . Odmah sutradan tražite da vam poslodavac popuni obrazac “nesreće na poslu” i da se uredno potpiše.
  2. Nakon što ste obavili aktivnosti iz tačke 1 nastojte da okončate liječenje. Dok se liječite prikupite informaciju da li vas je poslodavac osigurao kod osiguravajućeg društva.
  3. Kako naplatiti štetu? Kada okončate liječenje najbolje je da se javite stručnim osobama koja će zavas obaviti postupak naplate štete. Međutim mi ne krijemo informacije od naših čitaoca portala.  Zbog toga ćemo vas u kratkim crtama educirati kako pokrenuti  postupak naplate štete. Ako ste osigurani ne zaboravite da je to osiguranje ograničeno samo na stepen trajnog invalideteta. Policama nisu obuhvaćene namaterijalne štete i materijalne štete nastale liječenjem. Dokumentaciju i popunjen obrazac od osiguravajućeg društva dostavljate osiguravajućem društvu. Obično vam nude naplatu male štete na koju imate pravo uložiti prigovor. Ukoliko ste nezadovoljni ponudom, nemojte potpisivati sporazum već ustanite sa tužbom, a vama će u većini slučajeva ponuđena  šteta biti isplaćena kao nesporna. Ostatak štete napr. nematerijalna šteta, materijalna štete nastala usljed liječenja, naplaćujete od poslodavca.  Poslodavac može štteu platiti sporazumno ili putem utuženja.
  4. Za sudske postupke potrebno je angažovati advokata. Mnogi advokati se predstavljaju kao stručnjaci  za štetu, al vjerujte da su vam najsigurnije agencije koje angažuju svoje advokate pod strogim nadzorom agencije.

Ovo su bile kratke upute kako postupiti kada vam se nesreća dogodi  a da ne pogriješite.

Naša Agencija ne samo da uzima nego i daje, posebno pravnim savjetima i člancima koji isključivo djeluju edukatuivno..