Info@restitucija.ba
+387 63 653 463

Kako mi to radimo!?

Restitucija > Kako mi to radimo!?

Kako mi to radimo!?

Prvi korak u postizanju sporazuma o naplati štete kao što je i logično čini stranka koja je oštećena. Kada stranka iskaže interesovanje  za zastupanje u naplati štete, te se javi Agenciji, prvi korak je da izvrši uvid u dokumentaciju sa kojom stranka raspolaže o određenoj šteti te druge informacije sa kojima stranka raspolaže. Naš stručni tim detaljno analizira sve dokaze, vrši provjeru zakonskih mogućnosti za naplatu štete, utvrđuje ko je odgovaran za štetu te uspostavlja konkat sa njim, po potrebi se vrše konsultacije i sa vještacima koji obično procjenjnuju o kakvoj vrsti štete se radi, obimu štete, visini štete. Nakon što obradimo predmet kontaktiramo stranku. U zavisnosti od zaključka koji donsoimo stranci nudimo i vrstu saradnje.

Vrsta saradnje koja se sa strankom potpiše sporazum uslovima zastupanja. Uslovi su da sa strankom kao uslugu za zastupanje u naplati štete dogovorimo procenat od naplaćenih potraživanja, o svom trošku angažiramo advokate i druga stručna lica, te kad se izvrši naplata potraživanja naplaćujemo ugovoreni procent, a stranci proslijeđujemo ostatak naplaćenih potraživanja. Naravno prije nego što se otpočne sa postupkom stranka potpisuje sporazum i potrebne punomoći. Stranka je obavezna da sarađuje sa Agencijom, te da nam bude na raspolaganju u smislu obezbjeđenja svih neophodih materijalnih dokaza.

Naše stranke mogu biti i fizička i pravna lica. Šteta koju Agencija naplaćuje može biti prouzrokovana iz mnogih drugih okolnosti uključujući i privredno poslovanje. Pravna lica su poseban predmet interesovanja za Agenciju jer u današnjem vremenu teškog ekonomskog poslovanja mi smo svjesni da pravna lica – kompanije koje su spezijalizovane za određenu vrstu poslova se susreću sa mnogim problemima kada su u pitanju nenaplećane potraživanja.

Prvo pitanje koje obično postavlja pravno lice je kojeg advokata izabrati, i koje to kvalifikovan za naplatu njegovog potraživanja?

Drugo pitanje koje se postavlja su troškovi koji se moraju predujmiti za angažman advokata i druga stručna lica?

I treće pitanje je neizvjesnot opravdanosti potraživanja?

Mi smo ti koji će potencijalnom klijentu prije nego se upustimo u postupak naplate potraživanja, besplatno i bez bilo kakave naknade dati stručnu procjenu koja stranci može poslužiti i za postupke koje će voditi mimo Agencije.

Smatramo da imamo i kvalifikacija i znanja da odgovorimo na sve izazove svih vrsta potraživanja, i da na najbolji mogući način zaštitimo našeg klijenta od svih neugodnosti, ali i istovremeno da vidimo njegovo zadovoljstvo u momentu kada naplati svoja potraživanje.

Za sve što smo naveli imam dokaze, jer 1000 naših klijenata svjedoče o tome.

font-4
font-1
font-2
font-3