Info@restitucija.ba
+387 63 653 463

KADA OSIGURANIK KASKA OSIGURANJA IMA PRAVO NA NAKNADU I U SLUČAJU KADA SE KRAĐA UČINI SA KLJUČEM OSIGURANIKA (piše. mr.iur. Hrvačić Esad)

Restitucija > Uncategorized > KADA OSIGURANIK KASKA OSIGURANJA IMA PRAVO NA NAKNADU I U SLUČAJU KADA SE KRAĐA UČINI SA KLJUČEM OSIGURANIKA (piše. mr.iur. Hrvačić Esad)
  • Restitucija
  • Nema komentara

KADA OSIGURANIK KASKA OSIGURANJA IMA PRAVO NA NAKNADU I U SLUČAJU KADA SE KRAĐA UČINI SA KLJUČEM OSIGURANIKA (piše. mr.iur. Hrvačić Esad)

Odgovor na ovo pitanje će mo dati obrazloženjem presude Vrhovnog suda FBiH donesene u predmetu br. Rev-08-001332/09. Ova presuda se smatra sudskom praksom i objavljena je u biltenu Vrhovnog suda FBiH 2002-2014.

Radi se o primjeni člana 143, 897, 918, 919 i 929 ZOO FBiH. 

Zaključak suda je da “TUŽITELJ KOJE JE SVOJE PUTNIČKO VOZILO PARKIRAO U GARAŽI A KASNIJE U STANU OSTAVIO KLJUČ KAO SAVJESTAN VLASNIK VOZILA, PA SE BEZ NJEGOVE VOLJE DESILA PROVALA U STANU U KOJOJ JE UZET KLJUČ I NA TAJ NAČIN OTUĐENO VOZILO, IMA PRAVO NA PUNU OSIGURAVAJUĆU NAKNADU NEZ OBZIRA ŠTO JE VOZILO OTUĐENO KLJUČEM.”

Iz obrazloženja

Tužitelj je nakon krađe uredno prijavio krađu policiji, dostavio polisu osiguranja i drugi ključ. Vozilo je bilo kasko osigurano. Tužena – osiguravajuće društvo je osporavalo isplatu jer se pozivalo na odredbu člana 929. ZOO kojom je utvrđeno da osiguravajuće društvo nije dužno isplatiti štetu ako je vozilo otuđeno ključem osiguravatelja. U konkretnom slučaju sud je sudio u korist tužitelja i obavezo je tuženog da tužitelju isplati 50.042,92 KM. Obrazloženje suda je da tužitelj iako je vozilo otuđeno ključem savjesno postupao kada je ključ ostavio u stan, koji je otuđen usljed pljačke koja se desila u stanu. Znači tužitelj nije znao niti je mogao znati da će se uraditi provala i da će mu ključ biti otuđen.

U slučaju da je tužitelj ključ zaboravio recimo u autu ili izgubio ključ pa vozilo otuđeno, on nebi imao pravo na naknadu jer je svojom krivicom omogućio otuđene vozila.

Piše mr.iur.Hrvačić Esad