Info@restitucija.ba
+387 63 653 463

IMAJU LI OSIGURANICI ZDRAVSTVENOG OSGURANJA KANTONA SARAJEVA PRAVO NA NAKNADU ŠTETE KOJU TRPE RADI DUGOTRAJNOG ŠTRAJKA MEDICINSKIH RADNIKA?

Restitucija > Aktuelnosti > Uncategorized > IMAJU LI OSIGURANICI ZDRAVSTVENOG OSGURANJA KANTONA SARAJEVA PRAVO NA NAKNADU ŠTETE KOJU TRPE RADI DUGOTRAJNOG ŠTRAJKA MEDICINSKIH RADNIKA?
  • Restitucija
  • Nema komentara

IMAJU LI OSIGURANICI ZDRAVSTVENOG OSGURANJA KANTONA SARAJEVA PRAVO NA NAKNADU ŠTETE KOJU TRPE RADI DUGOTRAJNOG ŠTRAJKA MEDICINSKIH RADNIKA?

Sudionici smo torture koju medicinski radnici i Vlada Kantona Sarajevo vrše nad građanima – osiguranicima KS a sve radi dugotrajnog trajanja generalnog  štrajka. Građani su uskraćeni prava na medicinske usluge koji uredno plaćaju kroz obavezno zdravstveno osiguranje. Postavlja se pitanje “da li građani imaju pravo na naknadu štete i ko je odgovaran za štetu?” Mi smatramo da osiguranici moraju dobiti adekvatnu medicinsku uslugu bez obzira da li se radi o zakonitom ili nezakonitom štrajku. Kanton Sarajevo – Vlada Kantona Sarajeva  i Zavod Zdravstvenog osiguranja KS su dužni da osiguraju punu zdravstvenu zaštitu građana. Kada kažemo punu,  ne  mislimo samo na hitne intervencije, već na sve vrste medinskih usluga. Ni jedan štrajk nesmije ugroziti prava osiguranika na liječenje, i iz tog razloga smatramo da se svakodnevno osiguranicima nanose štete ako materijalna tako i nematerijalna. Nije šteta samo u materijalnim plaćanjima koje vrše osiguranici u privatnim zdravstvenim ustanovama koju participaciju  najavljuje Zavod, već i nematerijalna šteta osiguranika koji su zbog štrajka odustali od pregleda i time im nanesena ogromna šteta. (zdravlje je nešt0 što je najvrijednije kod čovjeka) Šta je sa terapijama koje im se moraju propisati a ne koiriste, ili sa doktorima koji vode njihove zdravstvene kartone, a sada to nerade? Sve su to oklnosti koje nam daju zapravo da iznesemo mišljenje o mogućoj šteti na koju osiguranici imaju pravo.

Šteta se potražuje prvo mirnim putem, a ako se ne riješi mirnim putem, onda putem nadležnog Općinskog suda.  Smatramo da štetu nije teško dokazati, jer duševni bolovi koji se svadnevno nanose našim građanima su veoma jakog inteziteta.

Na kraju zaključujemo da svako ko svojim bahatim ponašanjem doprinosi maltretiranju građana Kantona Sarajeva, mora biti spreman da im  štetu i nadoknadi. Vlada Kantona Sarajeva je najodgovornija za takvo stanje, jer svojom nesposobnošću nije u stanju riješiti ovaj problem koji su pred nju stavili zdravstveni radnici. Ukoliko radnici nisu upravu, onda pravobranilaštvo KS treba tražiti mejru osiguranja kojom će se prekinuti  štrajk,  kako bi spriječili štete posljedice, što se do sada nije desilo. Zbog toga smatramo da se građani trebaju organizovati i svoja prava na zdrvastveno ličenje zaštiti svim mogućim dozvoljenim sredstvima.

Piše mr.iur. Hrvačić Esad