Info@restitucija.ba
+387 63 653 463

Doc. dr. Esad Hrvačić, PRAVNI OSNOV HOLDINGA I NJEGOVA PRIMJENA U PRAVNOJ PRAKSI

Restitucija > Uncategorized > Doc. dr. Esad Hrvačić, PRAVNI OSNOV HOLDINGA I NJEGOVA PRIMJENA U PRAVNOJ PRAKSI
  • Restitucija
  • Nema komentara

Doc. dr. Esad Hrvačić, PRAVNI OSNOV HOLDINGA I NJEGOVA PRIMJENA U PRAVNOJ PRAKSI

Danas se u javnosti sve više govori o holdingu kao jednom od načina organizovanja poslovne saradnje. Smatram da se ovaj pravni isntitut treba stručno objasniti posebno iz razloga što ga u zadnje vrijeme i pojedini kantoni najavljuju kao spas za obnovu i rad javnih preduzeća. Tu mislim na Kanton Sarajevo koji je javnosti prezentovao i poseban elaborate o opravdanosti osnivanje holdinga. Koliko mogu zaključiti Kanton Sarajevo želi da prikaže da osnivanjem holdinga se u mnogome smanjuju troškovi poslovanja ovih javnih preduzeća. Apriore se misli na administrativne troškove gdje bi jedna administracija obavljala poslove za sva javna preduzeća. Također se najavljuje da će osnivanjem holdinga sva javna preduzeća izgubiti poslovnu sposobnost i da će biti oranizacione jedinice holdinga. Nisam siguran da se na ovakav način može osnovati holding, bez obzira što je Kanton Sarajevo jedini osnivač svih tih javnih preduzeća.

Holding kao oblik poslovne sradnje privrednih subjekata je definisan odredbama Zakona o privrednim društvima FBiH. Članom 48. Zakona o privrednim društvima je propisano: “Ako se vladajuće i jedno ili više zavisnih društava, na osnovu zaključenog ugovora o vođenju poslova, objedine jedinstvenim vođenjem poslova od strane vladajućeg društva, ona čine holding, a pojedinačna društva su društva holdinga.

Ovom odredbom se izdvaja više bitnih elemenata koje čine holding. Prvo se definiše termin “vladajuće društvo” i“zavisno društvo”. Znači da bi se mogao osnovati  holding mora postojati više društava i ta društva moraju biti povezana sa vlasničkom strukturom. Vladajuće društvo je društvo koje je jedini ili većinski osnivač ostalih društava. Upravo to društvo kao vladajuće kako ga zakon naziva ima nejveći inters da poslovnim povezivanjem društava čiji je osnivač smanji troškove poslovanja i tim povezivanjem omogući ostvarivanje što većeg profita. Drugi uvjet za osnivanje holdinga je da se zaključi ugovor između vladajućeg društva i zavisnih društava. Znači ključ za osnivanje holdinga je ugovor kojim se definišu obaveze i prava između društava. Nosioc poslova koji nosi prefix “HOLDING” je upravo vladajuće društvo i ono nudi zajedničke usluge zavisnim društvima na koje oni pristaju potpisivanjem zajedničkog ugovora. Također tim ugovorom se može propisati i obavezna poslovna saradnja  među zavisnim društvima stim da treba naznačiti da zavisna društva NE GUBE pravni subjektivitet. Također se ne osniva posebno pravno lice jer zakon nije holding definisao kao poseban oblik organizivanja društva, već kao oblik poslovne saradnje. U sudskom registru se vladajućem društvu u imenu daje prefix HOLDING što je dovoljno sudu da izvrši izmjenu.

Zaključujem da je ovaj oblik poslovne saradnje jako zanimljiv i opravdan za vlasnika kapitala vladajućeg društva. Ovim organizovanjem se uspsotavlja efikasnije upravljanje povezanim društvima.