Info@restitucija.ba
+387 63 653 463

Doc.dr.Esad Hrvačić, KAKO NAPLATITI ŠTETU PO OSNOVU OBAVEZNOG OSIGURANJA U SLUČAJU KADA JE PROTIV OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA POKRENUT POSTUPAK LIKVIDACIJE

Restitucija > Uncategorized > Doc.dr.Esad Hrvačić, KAKO NAPLATITI ŠTETU PO OSNOVU OBAVEZNOG OSIGURANJA U SLUČAJU KADA JE PROTIV OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA POKRENUT POSTUPAK LIKVIDACIJE
  • Restitucija
  • Nema komentara

Doc.dr.Esad Hrvačić, KAKO NAPLATITI ŠTETU PO OSNOVU OBAVEZNOG OSIGURANJA U SLUČAJU KADA JE PROTIV OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA POKRENUT POSTUPAK LIKVIDACIJE

Kada registrujemo svoj automobil mi smo u biti obavezni kupiti policu obaveznog osiguranja kod jednog od osiguravajućih društava u BiH. Polica obaveznog osiguranja podrazumjeva pokriće od saobraćajne nesreće koju vozač skrivi trećem licu. U praksi postoji jedna situacija kada oštećeni realno ne može naplatiti svoju štetu zbog objektivnih okolnosti. Jedna od objektivnih okolnosti je i pokrenut postupak likvidacije protiv osiguravajućeg društva radi stečaja ili njegove nelikvidnosti. Pitanje na koje želim ovim radom dati odgovor je “kako u tom slučaju naplatiti štetu?” Da bi se što kvalitetnije razjasnila ova situacija treba konsultirati zakonsku regulativu. Po tom pitanju se primjenjuju dva zakona i to Zakon o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obveznom osiguranju od odgovornosti i Zakon o društvima za osiguranje u privatnome osiguranju.

Ukoliko se protiv osiguravajućeg društva pokrene postupak likvidacije obavezu nadade štete preuzima Zaštitni fond. Odredbom člana 16. Zakon o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obveznom osiguranju od odgovornosti je određeno da:

Zaštitni fond obvezan je oštećenim stranama plaćati odštetu u slučaju smrti ili tjelesne ozljede i materijalne štete prouzročene u prometnim nezgodama u BiH kada:

  • osoba odgovorna za nezgodu ostane nepoznata, u kojem je slučaju Zaštitni fond obvezan dati naknadu samo kod šteta zbog smrti ili tjelesnih ozljeda. Zaštitni fond obvezan je dati naknadu u svim slučajevima u kojima se nezgoda dogodila na teritoriju Federacije;
  • je nezgodu prouzročilo vozilo glede kojega nije ispunjena obveza iz članka 3. ovoga Zakona, a vozilo posjeduje osoba s prebivalištem u Federaciji;
  • je protiv društva registriranog u Federaciji pokrenut postupak posebne likvidacije zbog stečaja ili zbog oduzimanja odobrenja za rad zbog neispunjenja financijskih obveza prema Zakonu o društvima za osiguranje u privatnome osiguranju ili prema ovome Zakonu.”

Drugo pitanje koje se postavlja je da li oštećeni mora ispuniti neke uvjete da bi ostvario pravo na naknadu štete. Upravo citirana odredba zakona upućuje na odredbu člana 70. Zakon o društvima za osiguranje u privatnome osiguranju. Ovom odredbom je propisano da likvidator osiguravajućeg društva u roku od 10 dana mora u javnom glasilu pozvati sve poznate ugovarače osiguranja da prijave eventualne štete. Ugovarači osiguranja moraju štetu prijaviti u roku od 90 dana. Nakon što se šteta prijavi i okonča likvidacioni postupak, ugovarač koji ne uspije naplatiti štetu od osiguravajućeg društva štetu naplaćuje od Zaštitnog fonda.

Šta ako osiguravač okasni sa prijavom potraživanja? Ukoliko se sa prijavom okasni on gubi pravo da od Zaštitnog fonda potražuje štetu. Ovakav stav je  zauzeo i Vrhovni sud FBiH rješavajuću po revizijama za slične pravne stvari.