Info@restitucija.ba
+387 63 653 463

Doc.dr.Esad Hrvačić, KAKO DOKAZATI PRAVO NA PORODIČNU PENZIJU STEČENU U VANBRAČNOJ ZAJEDNICI KADA SE ZAKLJUČI BRAK A ISTI NIJE TRAJAO 3 GODINE?

Restitucija > Uncategorized > Doc.dr.Esad Hrvačić, KAKO DOKAZATI PRAVO NA PORODIČNU PENZIJU STEČENU U VANBRAČNOJ ZAJEDNICI KADA SE ZAKLJUČI BRAK A ISTI NIJE TRAJAO 3 GODINE?
  • Restitucija
  • Nema komentara

Doc.dr.Esad Hrvačić, KAKO DOKAZATI PRAVO NA PORODIČNU PENZIJU STEČENU U VANBRAČNOJ ZAJEDNICI KADA SE ZAKLJUČI BRAK A ISTI NIJE TRAJAO 3 GODINE?

Ovo je jedna pravna situacija koje je nesvakidašnja u pravnoj praksi. Prema odredbama Zakona o PIU/MIU pravo na porodičnu penziju bračni partner stiče ako je između ostalih uvjeta bio u bračnoj zajednici najmanje 3 godine.

Ima jedna pravna situacija  gdje je vanbračna zajednica trajala 5 godina i nakon toga zaključen brak. Nakon godinu trajanja braka bračni partner je umro. U ostavinskoj raspravi se jedino pojavila supruga jer nisu imali djece i ona je nasljedila svu pokretnu i nepokretnu imovinu. Problem se javio kada je podnijela zahtjev za porodičnui penziju. Kako je u bračna zajednica trajala godinu dana njen zahtjev za porodičnu penziju je odbijen. Međutim prema porodičnom zakonu vanbračna zajednica je izjednačena sa bračnom. To bi značilo da ona može ostvariti pravo na penziju jer je prije bračne zajednice bila 5 godine u vanbračnoj. Dalji problem koji se javlja je taj da se vanbračna zajednica ne podrazumjeva već se mora dokazati. U tom slučaju isključivo u parničnom postupku se utvrđuje vanbračna zajednica. Dalje se postavlja pitanje koga tužiti u tom parničnom postupku? Kao tuženi se pojavljuju zakonski nasljednici umrlog bračnog partnera. U ovom slučaju kao jedini zakonski nasljednik se javila upravo supruga koja se u parničnom postupku  mora pojaviti kao tužiteljica. Logično je da ona ne može tužiti samu sebe. Rješenje ove pravne situacije je da tužiteljica tuži zakonske nasljednike daljeg nasljenog reda bez obzira što se oni nisu javili u ostavinskom postupku.

Kroz ovaj primjer sam pokušao dati odgovor na problem koji nije čest ali se u praksi dešava, pa se nadam da će neko od mojih pratioca moći iskoristiti ovo iskustvo.