Info@restitucija.ba
+387 63 653 463

Uncategorized

Restitucija > Aktuelnosti > Uncategorized
Doc.dr.Esad Hrvačić; IZMJENE VISINE ALIMENTACIJE NAKON DONOŠENJE PRESUDE O RAZVODU BRAKA ILI PRESUDE DJETATA IZ VANBRAČNE ZAJEDNICE

Kao što smo u prethodnom radu najavili sada ćemo nešto napisati o mogućnosti izmjene visine alimentacije nakon što sud donese presudu za razvod braka. Prije nego što se pozabavim ovom temom moram kazati da se alimentacija u bračnoj zajednici isključivo rješava u brakorazvodnoj parnici. Međutim u praksi ima jedna situcija koja isključuje ovo pravilo. Vanbračna…

Septembar 18, 2021
Nema komentara
Doc. Dr. Esad Hrvačić; DA LI OBAVEZU PLAĆANJA ALIMENTACIJE RODITELJ MOŽE IZBJEĆI?!

Ono što mi ni kao roditelju a ni kao pravniku neće biti jasno je dilemma “zašto pojedini roditelji izbjegavaju da plaćaju alimentacione obaveze?” U današnjoj eri svakojakih dešavanja sve je više roditelja koji na razno razne načine pokušavaju da izbjegnu plaćanje dosuđenih alimentacija. Iz svoje prakse zaključujem da problemi oko plaćanja alimentacije počinju u toku…

Septembar 11, 2021
Nema komentara
Doc.dr.Esad Hrvačić; PRAVO NA ŠTRAJK UPOZORENJA

Svakodnevno se susrećeno sa pojavom organizacije štrajkova u privrednim subjektima. Sam pojam  štrajk znači mehanizam borbe radnika protiv poslodavaca za zaštitu svojih povrijeđenih prava. Radnici se prema odredbama Zakona o radu obavezno organizuju u sindikalne podružnice koje organizuju radnike i štite njihova prava. Štrajk je uređen posebnim zakonom koji se zove “Zakon o štrajku”. Ono…

August 30, 2021
Nema komentara
NASLJEĐIVANJE BRAČNOG PARTNERA KOJI NIJE OSTAVIO POTOMSTVO, doc.dr.Esad Hrvačić

U zadnje vrijeme sve je više brakova koji iza sebe nisu ostavili potomstvo. Naravno da ne želim da polemišem o razlozima zbog čega je to tako jer to može biti i od Boga a može i od ljudske nemarnosti i sebičnosti. Bilo kako bilo ta pravna situacija se može okaratkterisati kao nešto što je nepravično…

August 25, 2021
Nema komentara
Doc. dr.Esad Hrvačić, STICANJE DRŽAVLJANSTVA PO OSNOVU ZAKLJUČENJA BRAKA SA DRŽAVLJANOM BIH

Svakodnevno se u javnosti postavlja pitanje da li zaključenjem braka sa državljanom BIH daje olakšavajuće pogodnosti za sticanje državljanstva? Prvo treba kazati da su po pitanju sticanja državljanstva u primjeni dva  zakona i to Zakon o državljanstvu BiH i Zakon o strancima. Prvim zakonom su propisani uvjeti sticanja državljanstva a drugim zakonom se regulišu uvjeti…

August 16, 2021
Nema komentara
Doc.dr.Esad Hrvačić, SUVLASNŠTVO, UPRAVLJANJE I DIOBA SUVLASNIČKIH UDIJELA sa praktičnim primjerom

Pojam suvlasništva U praksi se skoro svakodnevno dešavaju potrebe za diobom suvlasničke zajednice (suvlasništva). Da bi se radila dioba suvlasništva kao preduvjet mora postojati suvlasnička zajednica. Suvlasništvo na nekretninama je regulisano odredbama Zakona o stvarnim pravima. Prema definiciji ovog zakona “Suvlasništvo postoji kada dvije ili više osoba imaju pravo vlasništva na istoj stvari svaki prema…

August 14, 2021
Nema komentara
DA LI JE PRESUDA JOVICI STANIŠIĆU I FRANKU SIMATOVIĆU U BITI PRESUDA SRBIJI I SLOBODANU MILOŠEVIĆU? Doc.dr.Esad Hrvačić

Slobodan Milošević bio je dio udruženog zločinačkog poduvata u BiH i Hrvatskoj!!!!   Ovo je suština presude Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove u Haagu protiv bivših čelnika Službe državne bezbednosti (sigurnosti) Srbije Jovice Stanišića i Franka Simatovića.Njih su dvojica 30. juna ove godine osuđeni na po 12 godina zatvora zbog ratnih zločina u Bosanskom Šamcu, a oslobođeni za…

August 8, 2021
Nema komentara
Doc.dr. Esad Hrvačić; PORTALI NAKON ŠTO JE OSUĐENO LICE REHABILITOVANO MORAJU NA ZAHTJEV TOG LICA ANONIMIZIRATI ČLANKE KOJE SE TIČU KRIVIČNOG DIJELA A KOJI IDENTIFICIRAJU REHABILITOVANO LICE

U eri elektronski medija sve se više u praksi postavlja pitanje da li nakon rehabilitacije osuđeno lice ima pravo tražiti od portala da se anonimiziraju objavljeni članci u kojim se pominje ime osuđenoig lica i da li arhiviranje tih člana koji se ukucavanjem imena i prezimena na goouglu pretraživaču automatski aktiviraju, vrijeđaju pravo na poštivanje…

August 1, 2021
Nema komentara
Doc. Dr. Esad Hrvačić , PRAVNI STATUS IZLUČNIH POVJERIOCA I NJIHOVA PRAVA

Pojam izlučnog povjerioca U praksi se veoma malo piše općento o stečaju a samim time i o izlučnim povjeriocima. Izlučni povjerioc sama riječ govori da se nešto izlučuje – izdvaja. Ako to dovedemo u vezu sa stečajnim postupkom onda dolazimo i do definicije izlučnog povjerioca. Izlučni povjerioci su lica koja imaju pravo, na osnovu svog…

Juli 28, 2021
Nema komentara
ODLUKA USTAVNOG SUDA BIH NE/DA SPRIJEČAVA GRADNJU HIDREALEKTRANE NA DRINI?! piše doc.dr. Esad Hrvačić

U prethodnom članku sam pisao o ovoj problematici. Jasnom sam objasnio kakve sve opasnosti donosi ova nelegalna izgradnja. Portali su juče objavili vijest da je Ustavni sud BiH raspravljajući po alepaciji 24 zastupnika Parlamenrane skupštine BiH donio djelimičnu odluku kojom je navodno naložio Komisiji za koncesije BiH da riješe pitanje nadležnosti između BiH i entiteta…

Juli 17, 2021
Nema komentara