Info@restitucija.ba
+387 63 653 463

Uncategorized

Restitucija > Aktuelnosti > Uncategorized
VLADA FBIH NA ZADNJOJ SJEDNICI PRELOŽILA NACRT ZAKON O OBAVEZNIM OSIGURANJIMA U SAOBRAĆAJU

Na jednoj od zadnjih sjednica Vlada FBiH je na usvajanje Parlamentu FBIH je proslijedila Nacrt zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju. Zanimljivost ovog zakona je ta što je ovaj nacrt usvojen još 2017.g., ali do danas nije usvojen u formi prijedloga. Začuđuje da u FBiH do danas nije  regulisana ova možda i najbitnija materija iz…

Oktobar 7, 2019
Nema komentara
POSTUPAK ZA NAKNADU ŠTETE, REHABILITACIJU I OSTVARIVANJE DRUGIH PRAVA OSOBA NEOPRAVDANO OSUĐENIH I NEOSNOVANO LIŠENIH SLOBODE

Svakodnevno se u Agenciju javljaju osobe sa pitanjem ko sve ima pravo na naknadu štete koja je nastala usljed nepravedne osude. Naravno da svako lice koje je lišeno slobode ili protiv koga je pokrenut krivični postupak a isto oslobođeno od optužbe ili je krivični postupak obusatvljen, trpi ozbiljnu štetu. Šteta se odnosi radi narušavanja ugleda,…

Septembar 28, 2019
Nema komentara
ŠTA JE TO POLISA OSIGURANJA?

Govoriti o obaveznom osiguranju po osnovu autoodgovornosti a neznati šta je polisa osiguranja, znači veliku vjerovatnoću da u slučaju saobraćajne nezgode neće kvalitetno ostvariti svoja prava. Kada registrujete svoj automobil obavezno vam osiguravajuće društvo uz saobraćajnu dozvolu uredno da i jedan papi na ko me piše POLISA SIGURANJA i broj polise. Neka osiguravajuća društva imaju…

Septembar 10, 2019
Nema komentara
POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA DRUŠTVOM “EXPERTIZA D.O.O. SARAJEVO”

Danas u prostorijama Agencije je potpisan sporazum o saradnji sa društvom “Expertiza d.o.o. Sarajevo”. Društvo “Expertiza d.o.o. je specijalizovano za vještačenje, finasijsko i porezno savjetovanje, konsalting i posredovanje. Društvo pruža usluge vještačenja iz oblasti: arhitekture, ekonomije, elektrotehnike, geologije, geodezije, građevine, mašinstva, rudarstva, poljoprivrede i saobraćajne struke. Prema sporazumu ovo društvo će za potrebe Agencije vršiti…

August 26, 2019
Nema komentara
OBAVJEST VLASNICIMA ZEMLJIŠTA PREKO KOJIH SU SAGRAĐENI DALEKOVODI

U više navrata naša Agencija je pozivala vlasnike zemljišta preko koji su sagrađeni dalekovodi, da vodimo akciju prikupljanja  zahtjeva radi pokretanja postupaka zbog moguće naknade štete od preduzeća elektrodistrubucija. Do sada je prikupljeno oko 50 zahtjeva, a pokrenut jedan sudski postupak. Ovaj postupak je osnov za dalje postupke,  s obzirom da Agecije o svom trošku…

Juli 27, 2019
Nema komentara
NUDIMO USLUGE REGISTRACIJE SVIH VRSTA PRAVNIH SUBJEKATA, TE IZRADE AKATA NEOPHODNIH ZA RAD PRAVNIH SUBJEKATA

Agencija za naknadu svih vidova štete “Restitucija” u okviru registrovane djelatnosti nudi i usluge registracije svih oblika pravnih subjekata bilo da se radi o privrednim društvima, nevladinim organizacijama (udruženja građana, fondacije) ili obrtima. Mi za ovu vrstu usluga angažujemo stručna lica koja su kvalifikovana da na najstručniji i najkvalitteniji način u veoma kratkim rokovima pruže…

Juni 22, 2019
Nema komentara
SAOBRAĆAJNI UDESI U BIH SVAKODNEVNO NANOSE OGROMNU ŠTETU GRAĐANIMA BIH I CJELOM DRUŠTVU U CJELINI

Sudionici smo da se u BiH svakodnevno dešavaju saobraćajni udesi. Uzroci su raznovrsni, ali u njima najviše stradaju građani BiH  bilo da su povrijeđeni ili da im je nanesena materijalna šteta na njihovim vozilima. Prema najnovijim podacima Federalne uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Policije Brčko Distrikta BiH, u 2018. godini evidentirane su…

Juni 5, 2019
Nema komentara
SVI UZIMAJU SAMO MI UNAPRIJED ISPLAĆUJEMO ŠTETU, UVJERITE SE !!!!!!

Naplata štete koja ne nastala usljed saobraćajnog udesa bilo materijalne ili nematerijalne, je veoma unosan posao. Počev od uviđaja pa do osiguravajućeg društva, vam se od strane raznih službenih  lica odmah daju vizit kartice da se javite pojedinim advokatima sa preporukom da su oni jako stručni i da će te preko njih žurno naplatiti štetu….

April 20, 2019
Nema komentara
ZAŠTITA PRAVA NA ŽIG I NAKNADA ŠTETE

U smislu Zakona o žigu ( Službeni glasnik BiH broj 53/10), žig je pravo kojim se štiti znak koji u privrednom prometu služi za razlikovanje robe, odnosno usluga jednog fizičkog ili pravnog lica od iste ili slične robe, odnosno usluga drugog fizičkog ili pravnog lica. Znači jasno je da se na Žig i njegovu zaštitu…

April 13, 2019
Nema komentara