Info@restitucija.ba
+387 63 653 463

Aktuelnosti

Restitucija > Aktuelnosti > Aktuelnosti
POZIV ZA SVE VLASNIKE ZEMLJIŠTA U BIH PREKO KOJIH PROLAZI VISOKI DALEKOVOD JAČINE 400 KW

Svi smo mi sudionici da kroz cijelu BiH prolaze visoki dalekovodi sa onim velikim A stubovima i velikim brojem žica. Tim dalekovodima upravlja kompanija  Elektroprenos BiH sa sjedištem u Banja Luci i služe za prijenos električne energije. Dali ovi dalekovdi imaju štetna dejstva? Naravno da imaju. Postoje 2 efekta koja se stvaraju a to su…

Novembar 21, 2018
Nema komentara
IDE ZIMA I ZIMSKO SKIJANJE-NEDAJ BOŽE POVRIJEDITE SE-KAKO NAPLATITI ŠTETU?

Otišli ste na skijanje na Bjelašnicu ili Igman, kupili ski kartu i desila se povreda. Sve se saniralo, ali vi ste trpili jake bolove, strah, a nedaj Bože i doživili tešku tjelesnu povredu. Prvo što morate razmišljati je da se sačini zapisnik od policiskih službenika. Drugo je da morate sačuvati ski kartu koju ste kupili,…

Novembar 19, 2018
Nema komentara
OBAVJEŠTENJE KORISNICIMA STRANICE

OBAVJEŠTAVAJU SE NAŠI CIJENJENI KLIJENTI DA ĆE MO VAS RADO ZATSUPATI U POSTUPCIMA NAKNADE ŠTETE PO OSNOVU POVREDE PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE. ONO ŠTO VAM JE POTREBNO JESTE DA NAM SE JAVITE, PREZENTUJETE PREDMET KOJI STE POKRENULI A MI ĆEMO POKRENUTI POSTUPAK I POSTIĆI 2 CILJA. PRVO JE DA ĆE MO ZA VAS NAPLATITI ŠTETU…

Novembar 17, 2018
Nema komentara
NAKNADA ŠTETE PO OSNOVU POVREDE PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE

Danas imamo svakodnevne primjedbe na neefikasnost sudstva, jer postupci traju jako dugo. Naravno da su te primjedbe opravdane. Postavlja se pitanje kako da se borimo protiv takvih pojava? Prvo moramo utvrditi da li tu ima kave povrede i koje su to povrede. Imamo i to povreda prava na pravično suđenje koje se građanima zagarnotvano članom…

Novembar 17, 2018
Nema komentara
ORJENTACIONI KRITERIJI ZA NAKNADU ŠTETE U FEDERACIJI BIH

  Vrhvni sud FBiH je usvojio orjentacione kriterije za naknadu nematerijalne štete. Svi sudovi u FBiH poštuju i primjenjuju ove kriterije. Kriterije za ocjenu nematerijane štete možete preuzeti na ovoj stranici pod “zakoni”.  

Novembar 14, 2018
Nema komentara
Naknade štete koja nastane usljed kvara na šahtu

Često se desi da poklopci sa javnih šahtova nestanu (budu otuđena) i da to bude razlog raznih oštećena što automobila što fizičkih lica. Sudska praksa je kazala da za tu vrstu štete na području kantona Sarajeva odgovara JP Vodovod i kanalizacija. Kada vam se desi šteta obavezno zovite policiju da sačini zapisnik o šteti. Nakon…

Novembar 14, 2018
Nema komentara
Kako nadoknaditi štetu usljed ujeda psa

Danas je gorući problem sklanjanje pasa lutalica sa ulica kantona Sarajeva. Nus pojava su vaoma česti napadi pasa na građane Sarajeva. Postavlja se pitanje : “Šta uraditi kada vas ujede pas? Prvo će te se javiti ljekaru da vam sanira ujed. Drugo je da pozovete policiju koja će sačiniti  zapisnik. Treće je da završite liječenje…

Novembar 14, 2018
Nema komentara
PRAVO TRAJNOG I NESMETANOG KORIŠTENJA STANA RADI STANOVANJA NA STANU NEMA ROKA OGRANIČENOG STICANAJ KAO STANARSKO PRAVO

Presudom Kantonalnog suda u Sarajevu u predmetu br. P-043952/11 presuđno je da član porodičnog domaćinstva nosioca stanarskog prava koji nema, prava na otkup niti je stekao stanarsko pravo ima pravo  trajnog doživotnog  korištenja stana. Pravni osnov ovog tužbenog zahtjeva je čl. 6, 21 i 30 a u vezi sa članom  8. Evropske konvencije o zaštiti…

Novembar 8, 2018
Nema komentara
IZMJENE ZAKONA O STEČAJU U KORISTA RADNIKA

Izmejnama i dopunama Zakona o stečaju FBiH mjenjan je član 33. Zakona koji se tiče naplatnih redova. U potraživanja višeg isplatnog reda ulaze potraživanja radnika i prijašnjih dužnikovih radnika nastala danom otvaranja stečajnog postupka iz radnog odnosa u ukupnom bruto iznosu, otpremnina do iznosa propisanih zakonom odnosno kolektivnim ugovorom i potraživanja na temelju naknade štete…

Novembar 7, 2018
Nema komentara
VANBRAČNA ZAJEDNICA IZJEDNAČENA SA BRAČNOM PO PITANJU PENZIJA

Ustavni sud je u predmetu br. AP-4077/16 donio odluku kojom je vanbračnu zajednicu izjednačio sa bračnom kada je u pitanju ostvarivanja prava na porodičnu penziju. U zaključcima Suda se navodi: Ustavni sud zaključuje da su redovni sud i organi uprave primjenom Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju iz 1998. godine, bez uvažavanja opredjeljenja iz Porodičnog zakona FBiH iz…

Novembar 6, 2018
Nema komentara