Info@restitucija.ba
+387 63 653 463

Aktuelnosti

Restitucija > Aktuelnosti
OBAVJEST VLASNICIMA ZEMLJIŠTA PREKO KOJIH SU SAGRAĐENI DALEKOVODI

U više navrata naša Agencija je pozivala vlasnike zemljišta preko koji su sagrađeni dalekovodi, da vodimo akciju prikupljanja  zahtjeva radi pokretanja postupaka zbog moguće naknade štete od preduzeća elektrodistrubucija. Do sada je prikupljeno oko 50 zahtjeva, a pokrenut jedan sudski postupak. Ovaj postupak je osnov za dalje postupke,  s obzirom da Agecije o svom trošku…

Juli 27, 2019
Nema komentara
NUDIMO USLUGE REGISTRACIJE SVIH VRSTA PRAVNIH SUBJEKATA, TE IZRADE AKATA NEOPHODNIH ZA RAD PRAVNIH SUBJEKATA

Agencija za naknadu svih vidova štete “Restitucija” u okviru registrovane djelatnosti nudi i usluge registracije svih oblika pravnih subjekata bilo da se radi o privrednim društvima, nevladinim organizacijama (udruženja građana, fondacije) ili obrtima. Mi za ovu vrstu usluga angažujemo stručna lica koja su kvalifikovana da na najstručniji i najkvalitteniji način u veoma kratkim rokovima pruže…

Juni 22, 2019
Nema komentara
SAOBRAĆAJNI UDESI U BIH SVAKODNEVNO NANOSE OGROMNU ŠTETU GRAĐANIMA BIH I CJELOM DRUŠTVU U CJELINI

Sudionici smo da se u BiH svakodnevno dešavaju saobraćajni udesi. Uzroci su raznovrsni, ali u njima najviše stradaju građani BiH  bilo da su povrijeđeni ili da im je nanesena materijalna šteta na njihovim vozilima. Prema najnovijim podacima Federalne uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Policije Brčko Distrikta BiH, u 2018. godini evidentirane su…

Juni 5, 2019
Nema komentara
SVI UZIMAJU SAMO MI UNAPRIJED ISPLAĆUJEMO ŠTETU, UVJERITE SE !!!!!!

Naplata štete koja ne nastala usljed saobraćajnog udesa bilo materijalne ili nematerijalne, je veoma unosan posao. Počev od uviđaja pa do osiguravajućeg društva, vam se od strane raznih službenih  lica odmah daju vizit kartice da se javite pojedinim advokatima sa preporukom da su oni jako stručni i da će te preko njih žurno naplatiti štetu….

April 20, 2019
Nema komentara
ZAŠTITA PRAVA NA ŽIG I NAKNADA ŠTETE

U smislu Zakona o žigu ( Službeni glasnik BiH broj 53/10), žig je pravo kojim se štiti znak koji u privrednom prometu služi za razlikovanje robe, odnosno usluga jednog fizičkog ili pravnog lica od iste ili slične robe, odnosno usluga drugog fizičkog ili pravnog lica. Znači jasno je da se na Žig i njegovu zaštitu…

April 13, 2019
Nema komentara
ŠTA ZNAČI POSTATI ČLAN AGENCIJE ZA RESTITUCIJU?

U današnjem vremenu kada se susrećemo sa mnogim problemima i poteškoćama, u vremenu najžešćeg oblika kapitalizma, u vremenu kada se sve kreće kosmičkom brzinom, imati nekoga kome se  možeš neograničeno obratiti za sve vrste pravnih savjeta, je zaista pun pogodak. Posebno ako imate u vidu činjenicu da naša Agencija za vaše savjete angažuje ljude koji…

April 6, 2019
Nema komentara
ŠTA JE OSIGURANJE VOZILA PO OSNOVU AUTOODGOVORNOSTI?!

Autoodgovornost Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornog vozila od odgovornosti za štete trećim osobama. Svi vlasnici odnosno korisnici motornih vozila dužni su prema zakonu sklopiti policu osiguranja od odgovornosti za štete prema trećim osobama. Vožnja motornim vozilom predstavlja potencijalnu opasnost, uslijed koje trećim osobama možemo prouzročiti: smrtne posljedice tjelesne ozljede narušenje zdravlja uništenje ili oštećenje…

Mart 17, 2019
Nema komentara
PRAVNI OSNOV ZA ŠTETU VLASNICIMA, PREKO ČIJIH ZEMLJIŠTA JE SAGRAĐEN DALEKOVOD ???!!!

Često pitanje koje postavljaju vlasnici zemljišta preko čijih je sagrađen dalekovod je “koji je to moj pravni osnov da utužim?” Pravni osnov se zasniva na odredbama Zakona o stvarnim pravima FBiH ili RS-e, koji se odnose na odredbe koje se tiču uspotavljanja prava služnosti. U članu 206. citiranog zakona se kaže: “služnost vodova ili drugih…

Mart 2, 2019
Nema komentara
SRETAN DAN NEZAVISNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE!!!!

Svim građanima i građankama Bosne i Hercegovine, svim prijateljima i dobronamjernim ljudima kojima je Bosna i Hercegovina u srcu, sretan dan nezavisnosti želi Agencija za naknadu štete “Restitucija”!!

Februar 28, 2019
Nema komentara