Info@restitucija.ba
+387 63 653 463

Aktuelnosti

Restitucija > Aktuelnosti
ČINJENICA ŠTO VLASNIK VOZILA NIJE DAO POPRAVITI OŠTEĆENO VOZILO NA SVOM AUTOMOBILU NE ISKLJUČUJE NJEGOVO PRAVO NA NAKADU ŠTETE

  Stav presude Kantonalnog suda u Sarajevu objavljenoj u Biltemu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu, br. 1/02, strana 15.   Prema prvostepenoj presudi sud je odbio tužbeni zahtjev tužitelja jer tužitelj nije dao da se popravi automobi, pa mu po mišljenju prvostepenog suda radi toga i nije pričinjena šteta. Kantonalni sud je preinačio prvostepenu…

Decembar 10, 2019
Nema komentara
ODGOVORNOST ZA UDES KOJI UČINI NEOSIGURANO VOZILO SA DIPLOMATSKKIM TABLICAMA

Osnovni sud je raspravljajući u predmetu naknade štete koje je učinilo motorno vozilo sa CD tablicama koje je bilo neosigurano odbio tužbeni zahtjev zaključujući da Zaštitni fond FBiH nije pasivno legitimisan. Vrhovni sud je presudom br. P-719/10-Rev ukinuo presudu sa obrazloženjem da se ista ne može prihvatiti kao pravno utemeljenja. Vrhovni sud smatra da se…

Decembar 1, 2019
Nema komentara
I TO SE DEŠAVA?!

Jedan od zanimljivih slučajeva koji su se javili našoj Agenciji je nanesena šteta osiguraniku isključivom krivnjom referenta MUP-a. Naime osiguranik je putem društva blagovremeno podnio zahtjev za produženje registracije svog automobila. Uredno mu je izdata saobraćajna dozvola na kojoj je evidentirana registracija. Nakon određenog perioda osiguraniku je pristiglo upozorenje o učinjenim 6 prekršaja zbog vožnje…

Novembar 20, 2019
Nema komentara
KADA OSIGURANIK KASKA OSIGURANJA IMA PRAVO NA NAKNADU I U SLUČAJU KADA SE KRAĐA UČINI SA KLJUČEM OSIGURANIKA

Odgovor na ovo pitanje će mo dati obrazloženjem presude Vrhovnog suda FBiH donesene u predmetu br. Rev-08-001332/09. Ova presuda se smatra sudskom praksom i objavljena je u biltenu Vrhovnog suda FBiH 2002-2014. Radi se o primjeni člana 143, 897, 918, 919 i 929 ZOO FBiH.  Zaključak suda je da “TUŽITELJ KOJE JE SVOJE PUTNIČKO VOZILO…

Novembar 10, 2019
Nema komentara
Kako naplatiti štetu usljed povrede na radu

U više navrata smo pisali o ovoj temi, ali zbog velikog broja povreda na poslu koje se dešavaju, mi ćemo i u ovom tekstu u kratkim crtama odgovoriti na par pitanja koja se najčešće postavljaju. Šta prvo uraditi kada se povreda desi? Prvo se zbrinute medicinski, ali ne zaboravite da tražite da se pozove policija…

Novembar 1, 2019
Nema komentara
OBAVJEŠTENJE ZA SVE KORISNIKE PORTALA WWW.RESTITUCIJA.BA

Agencija za naplatu štete restitucija je  odlučila da svoje klijente redovno upoznaje sa aktivnostima koje preduzima u okviru svojih aktivnosti. U proteklom mjesecu usluge naše Agencije su tražili ukupno 15 klijenta, od toga je: naplata štete po osnovu autodgovornosti 8 klijenata, naplata štet po osnovu povrede na radu 3 klijenta, naplate štete po osnovu povrede…

Oktobar 25, 2019
Nema komentara
Kako naplatiti štetu po osnovu zelenog kartona

Kako naplatiti štetu po osnovu zelenog kartona Agencija posreduje u naplati šteta kada se šteta prouzrokuje u udesu sa vozilo sa stranim registarskim tablicama. Ovdje ćemo dati osnovne upute za naše korisnike stranice, a sve u cilju edukacije kako preduzeti prve korake a ostalo će mo mi. U slučaju saobraćajne nezgode u inostranstvu, osoba koja…

Oktobar 20, 2019
Nema komentara
VLADA FBIH NA ZADNJOJ SJEDNICI PRELOŽILA NACRT ZAKON O OBAVEZNIM OSIGURANJIMA U SAOBRAĆAJU

Na jednoj od zadnjih sjednica Vlada FBiH je na usvajanje Parlamentu FBIH je proslijedila Nacrt zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju. Zanimljivost ovog zakona je ta što je ovaj nacrt usvojen još 2017.g., ali do danas nije usvojen u formi prijedloga. Začuđuje da u FBiH do danas nije  regulisana ova možda i najbitnija materija iz…

Oktobar 7, 2019
Nema komentara
POSTUPAK ZA NAKNADU ŠTETE, REHABILITACIJU I OSTVARIVANJE DRUGIH PRAVA OSOBA NEOPRAVDANO OSUĐENIH I NEOSNOVANO LIŠENIH SLOBODE

Svakodnevno se u Agenciju javljaju osobe sa pitanjem ko sve ima pravo na naknadu štete koja je nastala usljed nepravedne osude. Naravno da svako lice koje je lišeno slobode ili protiv koga je pokrenut krivični postupak a isto oslobođeno od optužbe ili je krivični postupak obusatvljen, trpi ozbiljnu štetu. Šteta se odnosi radi narušavanja ugleda,…

Septembar 28, 2019
Nema komentara
ŠTA JE TO POLISA OSIGURANJA?

Govoriti o obaveznom osiguranju po osnovu autoodgovornosti a neznati šta je polisa osiguranja, znači veliku vjerovatnoću da u slučaju saobraćajne nezgode neće kvalitetno ostvariti svoja prava. Kada registrujete svoj automobil obavezno vam osiguravajuće društvo uz saobraćajnu dozvolu uredno da i jedan papi na ko me piše POLISA SIGURANJA i broj polise. Neka osiguravajuća društva imaju…

Septembar 10, 2019
Nema komentara