Info@restitucija.ba
+387 63 653 463

AKO STE OŠTETILI AUTOMOBIL USLJED OŠTEĆENJA NA KOLOVOZU, IMATE PRAVO NA NAKNADU ŠTETE!!!!

Restitucija > Uncategorized > AKO STE OŠTETILI AUTOMOBIL USLJED OŠTEĆENJA NA KOLOVOZU, IMATE PRAVO NA NAKNADU ŠTETE!!!!
  • Restitucija
  • Nema komentara

AKO STE OŠTETILI AUTOMOBIL USLJED OŠTEĆENJA NA KOLOVOZU, IMATE PRAVO NA NAKNADU ŠTETE!!!!

Ovih dana usljed niskih temperatura i korištenja soli, mnogi kolovozi su oštećeni, a da pri tom ne postoji ni jedna oznaka za oštećenje. Vozač automobila nakon udara se samo izrevoltira, sebi u bradu izgovori psovke i nastavi upravljati sa oštećenim automobilom. Naravno da je to velika greška vozača.

Šta treba uraditi vozač u toj situaciji?

Prvo zaustaviti automobil na licu mjesta i pozvati policiju. Od policije tražiti da sa svih strana uslikaju oštećenje na kolovozu, kao i oštećenje na vašem automobilu. Nakon toga nastupa naša Agencija kojoj se možete obratiti na Tel- 063 / 653-463. 

Prema članu 13. Zakona o cestama FBiH organi nadležni za upravljanje cestama su:

– Upravljanje, građenje, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu autocesta i brzih cesta vrše Autoceste FBiH,

– Upravljanje, građenje, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu magistralnih cesta vrše Ceste FBiH,

– Upravljanje, građenje, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu regionalnih cesta vrše javne kantonalne ustanove za ceste,

– Upravljanje, građenje, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu lokalnih cesta i gradskih ulica vrše nadležni općinski ili gradski organi.

 

Shdno navedenom  u citiranom članu zakona ova pravna lica su i odgovorna za štete,  jer su oni nadležni da održavaju sporne kolovoze. Nakon što nam se obratite mi preuzmamo predmet,  i za vas vršimo naplatu štete bez bilo kakvi finansijskih davanja.

Javite se, jer mi smo tu radi vas!!